Uddannelser

1 minuts læsning

21. jan, 2017

Universitets-uddannedes vej ud på arbejdsmarkedet

Uddannelser 

1 minuts læsning · 21. jan, 2017

Universitets-uddannedes vej ud på arbejdsmarkedet

Kontakt for mere information

Registerbaseret analyse, der giver et aktuelt indblik i, hvordan nyuddannede
akademikere i perioden fra 2001 til 2013 klarer overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen viser, at selv om dimittendledigheden er steget siden krisens indtog i 2008 er arbejdsløsheden blandt dimittenderne generelt ikke så høj, som det ofte fremføres, og langt størstedelen finder beskæftigelse inden for jobs, der matcher deres kompetencer.
Der er dog stor forskel på, hvordan dimittenderne klarer sig på arbejdsmarkedet på tværs af hovedområder. Mens andelen i matchende job ligger højest for de sundheds- og samfundsvidenskabelige dimittender, har de humanistiske dimittender fortsat langt vanskeligere ved at finde matchende job.

Kontakt for mere information