Uddannelser

4 minutters læsning

12. jun, 2018

Hvad driver de unges uddannelsesvalg?

Uddannelser 

4 minutters læsning · 12. jun, 2018

Hvad driver de unges uddannelsesvalg?

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Konklusion

Mange føler sig ikke klar eller klædt på til valget af ungdomsuddannelse og søger at udskyde  det skelsættende valg. Uddannelsesvalget kædes desuden sammen med de unges overvejelser omkring deres egen identitet. Endelig oplever de unge, at de mangler viden om erhvervsuddannelserne og har et billede af gymnasiet, som det 'sikre' valg, der holder flest døre åbne.

Motivation

Danmark har brug for flere faglærte, men mindre end én ud af fem unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. At så mange unge foretrækker gymnasiet, gør det relevant at se på, hvad der driver unges uddannelsesvalg med fokus på, hvorfor  erhvervsuddannelserne fravælges til fordel for de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Metode

Projektet stiller skarpt på, hvorfor de unge vælger ungdomsuddannelse, som de gør.  Projektet består af ni delrapporter, der undersøger unges uddannelsesvalg ud fra forskellige metodiske greb: Tre delrapporter er baseret på registerdata, mens de øvrige delrapporter gør brug af narrative interviews, feltstudier, survey og litteraturstudier.

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Verden er ikke så sort/hvid