Uddannelser

9 minutters læsning

6. jan, 2020

Mænd opvokset i lavindkomstfamilier sakker bagud

Uddannelser 

9 minutters læsning · 6. jan, 2020

Mænd opvokset i lavindkomstfamilier sakker bagud

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Konklusion

Flere unge får en uddannelse i dag sammenlignet med for bare 15 år siden. Dette gælder uanset forældrenes indkomstniveau. Dog er mænd fra de fattigste familier den eneste gruppe i Danmark, hvor der i dag ikke er flere, der tager en uddannelse, end der var for 15 år siden. Den tilsvarende andel for kvinder er faldet med 20 pct. i samme periode.

Motivation

Ud fra samfundsmæssigt perspektiv er adgangen til uddannelse er en vigtig præmis for at sikre social mobilitet i det danske samfund, således børn og unge kan realisere deres fulde potentiale. Hvis børn og unge fra fx relativt ressourcesvage familier har sværere ved at realisere deres potentiale i uddannelsessystemet, kan det i sidste ende medføre et lavere samlet bidrag til samfundet fra denne gruppe end ellers.

Metode

Datagrundlaget for analysen er alle personer født i årene 1966-1981 og som boede i Danmark, da de både var 15 og 35 år samt deres forældre. Omdrejningspunktet er dels indkomst- og uddannelsesniveauet for disse årgange i årene omkring deres 35-års fødselsdag og dels deres forældres tilsvarende indkomst- og uddannelsesniveau tyve år tidligere.

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Verden er ikke så sort/hvid