Uddannelser

6 minutters læsning

8. maj, 2019

Visioner for videregående uddannelser

Uddannelser 

6 minutters læsning · 8. maj, 2019

Visioner for videregående uddannelser

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Konklusion

Debatoplægget finder fire veje frem i udviklingen af de videregående uddannelser de næste fem til ti år. Der er behov for:

  1. Ny vision for de videregående uddannelser
  2. Klarere arbejdsdeling og koordinering mellem uddannelsesinstitutionerne
  3. Bedre mulighed for livslang læring og fleksibilitet i uddannelserne
  4. Større fokus på højere kvalitet i undervisningen.

Motivation

Fra midten af 00´erne blev uddannelse og forskning sat massivt på dagsordenen. Først med Globaliseringsaftalen og tilhørende milliardindsprøjtning, siden med ambitiøse målsætninger for flere danskere med en lang videregående uddannelse. Siden 2013 er drømmene om fremtidens uddannelser langsomt forsvundet og erstattet af kortsigtede styringsinitiativer fra skiftende regeringer. Hvad er der sket? Og hvad er vejen frem? Det undersøger nyt debatoplæg.

Metode

Analysen bygger på 52 interviews med ledende og fremtrædende personer i sektoren. Interviewene er suppleret af en gennemgang af litteratur fra både danske og udenlandske kilder med fokus på den historiske udvikling af de videregående uddannelser. I afrapporteringen har DEA tilstræbt at være tro mod respondenternes besvarelser og lade uenigheder på tværs bestå.

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Verden er ikke så sort/hvid