Forskning og Innovation

1 minuts læsning ·

Fra forskning til forandring

Læs mere

Forskning og Innovation

1 minuts læsning ·

Ekstern forskningsfinansiering. Et effektfuldt middel - med bivirkninger?

Læs mere

Forskning og Innovation

1 minuts læsning ·

Virksomheders produktinnovationer og produktivitet

Læs mere

Forskning og Innovation

1 minuts læsning ·

Policy brief #4 - Forstår vi klimaudfordringen?

Læs mere

Forskning og Innovation

4 minutters læsning ·

Policy brief #3 - Innovationspolitik handler også om borgerinvolvering

Læs mere

Forskning og Innovation

Vælg

Forskning og Innovation

Fra forskning til forandring

De senere år er de politiske forventninger til forskningens bidrag til at løse store samfundsudfordringer, som fx klimakrisen, kun blevet større. Netop disse forventninger bliver undersøgt i rapporten her, som også skitserer udviklingen i universiteternes innovationsindsatser. Rapporten finder, at den udfordringsdrevne politik stiller nye krav til universiteternes innovationsindsatser. Skal forskningen yde det ønskede bidrag til de store samfundsudfordringer, kalder det på tydelige politiske visioner på området.

27. jun, 2023

Læs mere

Ekstern forskningsfinansiering. Et effektfuldt middel - med bivirkninger?

Hvilke effekter har de senere års øgede eksterne forskningsfinansiering for dansk forskning? Gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse og interviews med forskere og universitetsledere giver rapporten indblik i de største ”bivirkninger” ved de mange eksterne midlers indtog i dansk forskning.

1 minuts læsning

11. apr, 2023

Læs mere

Virksomheders produktinnovationer og produktivitet

Danske virksomheder imiterer oftere end de innoverer. Trods fortællingen om, at vi i Danmark skal leve af vores viden, og at innovationer skal hjælpe os i mål med klimamålene, er danske virksomheder de seneste år blevet mindre innovative. Og de investerer mindre i at blive det. Notatet er en kortlægning af udviklingen i danske virksomheders prioritering i forsknings- og udviklingsmidler i perioden fra 2009 - 2016.

1 minuts læsning

20. jan, 2023

Læs mere

Policy brief #4 - Forstår vi klimaudfordringen?

Det fjerde policy brief skrevet på baggrund af hovedrapporten Arven fra vindmøllerne. Policy brief #4 redegør for, at innovationspolitikken i langt højere grad bør tage højde for betydningen af, at virksomheder og borgere skal ændre adfærd. Fremfor at reducere udfordringen til én der kan løses med teknologi alene.

1 minuts læsning

9. jan, 2023

Læs mere

Policy brief #3 - Innovationspolitik handler også om borgerinvolvering

Det tredje af i alt fire policy briefs skrevet på baggrund af hovedrapporten Arven fra vindmøllerne. Policy brief #3 omhandler vigtigheden af borgerinvolvering i udviklingen af grønne teknologier for at nå målet om at udbrede og eksportere grønne brændstoffer.

4 minutters læsning

25. nov, 2022

Læs mere

Policy brief #2 - Forskningens rolle i at nå klimalovens mål

Det andet af fire policy briefs skrevet på baggrund af hovedrapporten Arven fra Vindmøllerne. Policy brief #2 omhandler nødvendigheden af en langsigtet forskningsstrategi for udviklingen og modningen af grønne brændstofteknologier.

1 minuts læsning

8. nov, 2022

Læs mere

Policy brief #1 - Hvad er en effektfuld innovationspolitik?

Det første af fire policy briefs skrevet på baggrund af hovedrapporten Arven fra Vindmøllerne. I dette policy brief sammenfattes rapportens vigtigste pointer om, hvad dansk innovationspolitik kan tage ved lære af fra vindmølleindustriens opblomstring i Danmark.

2 minutters læsning

4. okt, 2022

Læs mere

Arven fra vindmøllerne

Hvad kan statens missionsdrevne innovationspolitik lære af den historiske udvikling og udbredelse af vindteknologier i Danmark? I rapporten undersøger DEA, hvad der skal til for at styrke dansk innovationspolitik og de indsatser, innovationspolitiken bør koordinere.

2 minutters læsning

3. okt, 2022

Læs mere

Iværksætteri efter krisen

Flere akademikere har startet egen virksomhed i løbet af de seneste ti år, men de har en lavere overlevelsesgrad sammenlignet med faglærte. I 2007 havde kun godt hver tiende nye iværksætter en lang videregående uddannelse, mens det i 2018 er hver femte.

6 minutters læsning

8. dec, 2021

Læs mere

Værdien af virksomheders forskningssamarbejde på kort og langt sigt

Notatet viser, at store virksomheder primært oplever værdien af samarbejde med universitetsforskere på den lange bane, hvor det bidrager til kapacitetsopbygning i form af ny viden, kompetencer og forskningsnetværk. De politiske forventninger til hastigheden af forskningens bidrag til samfundet er dog steget de sidste to årtier, senest med regeringens grønne forskningsstrategi fra 2020.

4 minutters læsning

24. aug, 2021

Læs mere

Diversitet i forskning og forsknings­finansiering

Diversitet fx i forhold til køn, alder, karrieretrin, nationalitet og fagområde kan gavne forskningen fx i form af øget relevans, kreativitet og problemløsningsevne.

8 minutters læsning

3. maj, 2021

Læs mere

Hvordan kan ’missioner’ sætte retning for den grønne omstilling?

Rapporten viser, at regeringen fremadrettet bør bruge klimalovens målsætninger mere aktivt til at definere retningen for og evaluere indsatserne i arbejdet med missionerne i den grønne forskningsstrategi.

7 minutters læsning

20. jan, 2021

Læs mere

Ansvarlige for gul stue efterlyser relevant forskning

Der er stor efterspørgsel på dansk dagtilbudsforskning fra daginstitutionsledere og dagtilbudschefer i kommunerne. Der er dog visse emner og typer af forskning, som i høj grad efterspørges af aktørerne, men som ikke imødekommes i den eksisterende forskning.

12 minutters læsning

6. okt, 2020

Læs mere

Forskningsfinansiering under coronakrisen

De danske forskningsfinansierende aktører har fra marts til juni 2020 bevilget godt 370 mio. kr. til coronarelateret forskning. Denne reaktion fra fonde og forskere kræver debat og opfølgning.

7 minutters læsning

25. jun, 2020

Læs mere

Usikkerhed for nyudklækkede ph.d.er på universiteterne

Der er en stigende indkomstrisiko forbundet ved at forsøge en forskerkarriere, på trods af det stabile faglige niveau.

12 minutters læsning

18. feb, 2020

Læs mere

Universiteternes økonomiske råderum

Ny rapport viser, at universiteternes økonomiske råderum er under pres.

7 minutters læsning

17. dec, 2019

Læs mere

Risikovillighed i forskning og forsknings­finansiering

Ny rapport spørger, om der er risikovillighed nok i dansk forskningsfinansiering.

1 minuts læsning

29. okt, 2019

Læs mere

Hvad vil vi med finansieringen af den offentlige forskning?

Nyt notat sætter fokus på regeringens såkaldte 1-procentmålsætning for bevillinger til forskning og udvikling.

1 minuts læsning

13. jun, 2019

Læs mere

Flere penge på færre hænder i dansk forskning

Denne rapport tegner for første gang et billede af graden af koncentration af danske forskningsmidler.

5 minutters læsning

6. mar, 2019

Læs mere

Hvad betyder geografisk nærhed for samarbejde mellem universiteter og virksomheder?

Nyt notat beskriver mulige gevinster og opmærksomhedspunkter, når virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner flytter sammen.

1 minuts læsning

14. jan, 2019

Læs mere

Brexit kan få alvorlige konsekvenser for uddannelse og forskning i Danmark

Rapport beskriver de mulige konsekvenser af Brexit for det betydelige forsknings- og uddannelsessamarbejde, der i dag finder sted mellem Danmark og Storbritannien.

1 minuts læsning

28. jun, 2018

Læs mere

Den ideelle forskningsbevilling

Der har været en tendens de senere år til at uddele større enkeltbevillinger til forskning. Ny rapport viser, at mange forskere efterspørger flere mindre og mellemstore bevillinger.

1 minuts læsning

8. jun, 2018

Læs mere

Forskeres samarbejde med det omgivende samfund 2017

Spørgeskemaundersøgelse dokumenterer, at hovedparten af universitetsforskere indgår i samarbejde med det omgivende samfund.

1 minuts læsning

21. nov, 2017

Læs mere

Videnskaberne skal arbejde mere og bedre sammen

Hvordan styrker vi samarbejdet mellem de tekniske, natur- og sundhedsvidenskabelige disicpliner på den ene side og samfundsvidenskab og humaniora på den anden?

1 minuts læsning

30. okt, 2017

Læs mere

Effekterne af offentlig forskning

Et oplæg til det kommende arbejde i regeringens tværministerielle udvalg vedrørende effekterne af forskning.

1 minuts læsning

21. aug, 2017

Læs mere

Fem mål for en ny dansk forskningspolitik

Dansk forskning har, samlet set, aldrig stået stærkere, end den gør i dag. Men fundamentet under det danske forskningssystem er begyndt at slå alvorlige revner. 5 bud på veje frem.

1 minuts læsning

12. jun, 2017

Læs mere

International finansiering af forskning

Hvordan kan danske forskere styrke hjemtagning af internationale forskningsmidler?

1 minuts læsning

1. dec, 2016

Læs mere

International rekruttering af forskere

Hvordan kan danske universitetsledere styrke rekruttering og fastholdelse af internationale forskertalenter?

1 minuts læsning

22. nov, 2016

Læs mere

Vækstbidraget fra investeringer i forskning

Ny analyse af forskellige branchers rolle for private investeringer i FoU og deres bidrag til væksten i brancher og den aggregerede økonomi.

1 minuts læsning

1. nov, 2016

Læs mere

International mobilitet i forskningen

Hvordan kan forskeres internationale mobilitet understøttes og øges.

1 minuts læsning

22. sep, 2016

Læs mere

Hvad ligger under overfladen? Om samarbejde mellem den offentlige forskning og private virksomheder

Hvor meget og hvad ved vi egentlig om samarbejde mellem den offentlige forskning og erhvervslivet?

1 minuts læsning

1. sep, 2016

Læs mere

What lies beneath the surface? A review of the litterature on university-industry collaboration

How much and what do we really know about collaboration between public science and industry?

1 minuts læsning

1. sep, 2016

Læs mere

Debatoplæg: Op på platformen!

I dette debatoplæg sætter DEA fokus på, hvordan skal Danmark forholde sig til deleøkonomien. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Innovationsnetværket Service Platform.

1 minuts læsning

25. apr, 2016

Læs mere

Inspiration til styrket innovation og iværksætteri på erhvervsakademier og professionshøjskoler

Hvad kan danske erhvervsakademier og professionshøjskoler lære af Tyskland?

1 minuts læsning

7. apr, 2016

Læs mere

Hvordan får vi mere samfundsnytte ud af vores forskningsinvesteringer?

Dette debatoplæg fra DEA beskæftiger sig med, hvordan vi får mere forskning ud at virke i virksomheder.

1 minuts læsning

13. jan, 2016

Læs mere

Det gode samarbejde om forskning og innovation

En guide til ledelse af forsknings- og udviklingsprojekter.

1 minuts læsning

3. dec, 2015

Læs mere

Kommuner som innovationsmotorer

Hvilke erfaringer har danske kommuner gjort sig med innovation gennem de sidste 5-10 år?

1 minuts læsning

18. maj, 2015

Læs mere

Betydningen af produkt- og markedsførings­innovation for produktivitetsvækst

Hvilken rolle spiller produkt- og markedsføringsinnovation for produktivitetsvækst i Danmark?

1 minuts læsning

16. mar, 2015

Læs mere

Sådan bruger forskere deres arbejdstid

Hvor meget arbejdstid bruger universitetsforskere på forskning, undervisning og administration?

1 minuts læsning

26. jan, 2015

Læs mere

DEA // Copenhagen Talent Bridge: Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er

Denne rapport løfter sløret for nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med den massive tilgang af ph.d.er.

1 minuts læsning

8. dec, 2014

Læs mere

Impact evaluation of the Science Team K project

En evaluering af projektet Science Team K.

1 minuts læsning

7. nov, 2014

Læs mere

Dansk forskning anno 2030 - er vi stadig i verdensklasse?

Hvordan kan vi bedst muligt understøtte dansk forskning?

1 minuts læsning

28. okt, 2014

Læs mere

Forskeres samarbejde med det omgivende samfund 2014

Danske forskeres oplevelser af og holdninger til samarbejde med erhvervslivet og omverdenen.

1 minuts læsning

30. sep, 2014

Læs mere

Usikre karriereperspektiver for unge universitetsforskere

Yngre forskeres perspektiver på deres karriere.

1 minuts læsning

25. sep, 2014

Læs mere

Fra forskning til innovation – Om virksomheders brug af erhvervsrettede forsknings- og innovationsordninger

DEA og DI stiller skarpt på de eksisterende erhvervsrettede forsknings- og innovationsordninger set fra virksomhedernes perspektiv.

1 minuts læsning

22. apr, 2014

Læs mere

Ledelse af specialister

Ledelse af specialister - hvordan skaber du værdi for organisationen og styrker personlig motivation

1 minuts læsning

24. mar, 2014

Læs mere

Mange iværksættervirksomheder mangler salgs- og markedsførings­kompetencer

Nye beregninger fra DEA peger på, at en stor andel af nye danske iværksættervirksomheder mangler afgørende kompetencer.

1 minuts læsning

6. mar, 2014

Læs mere

Hvilke udfordringer skal regeringens nye model for samfundspartnerskaber om innovation holde sig for øje?

DEA har kigget på hvilke udfordringer regeringens nye model for samfundspartnerskaber om innovation skal holde sig for øje.

1 minuts læsning

9. jan, 2014

Læs mere

DEA // Copenhagen Talent Bridge: Medfølgende ægtefæller

Spørgeskemaundersøgelse blandt medfølgende ægtefæller til højtkvalificerede specialister fra udlandet

1 minuts læsning

20. nov, 2013

Læs mere

Holdninger blandt iværksættere

Et indblik i den danske iværksætterkultur.

1 minuts læsning

4. nov, 2013

Læs mere

Fra forskning til faktura

Hvad er der kommet ud af de seneste ti års forsøg på at tjene penge på forskning? Det har DEA sat fokus på i en ny kvalitativ analyse.

1 minuts læsning

27. aug, 2013

Læs mere

Fra idé til bundlinje: Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

En guide som forhåbentligt kan inspirere danske virksomheder i arbejdet med at omsætte idéer og viden til nye produkter.

1 minuts læsning

15. apr, 2013

Læs mere

The ability to execute globally

The aim of this guide is to give guidance on how to develop a global mindset in Danish companies in 24 months.

1 minuts læsning

4. mar, 2013

Læs mere

Danske iværksættere har fået flere kompetencer under krisen

Med dette notat ser tænketanken DEA på, hvad finanskrisen har betydet for danske iværksættervirksomheder.

1 minuts læsning

9. jan, 2013

Læs mere

Globaliseringspuljen 2007– 2012

DEA har med dette notat valgt at kortlægge udmøntningen af Globaliseringspuljen fra 2006 for at få et første overblik over, hvilke områder pengene er gået til.

1 minuts læsning

28. nov, 2012

Læs mere

Private fonde - en unik aktør i dansk forskning

Målet med denne rapport har været at tilvejebringe ny viden om de forskningsfinansierende fonde i Danmark, som forhåbentlig kan inspirere til en nuanceret debat om fondes bidrag til og samspil med den offentlige forskning i fremtiden. Projektet er gennemført af DAMVAD for DEA.

1 minuts læsning

28. aug, 2012

Læs mere

Interdisciplinary research is key to solving societ's problems

The main conclusions in this study is evidence of a positive and significant relationship between interdisciplinarity and impact.

1 minuts læsning

20. jun, 2012

Læs mere

Professionshøjskolerne: Et potentiale for innovation

Inddragelse af viden fra professionshøjskolerne kan skabe nye løsninger i både private virksomheder og ikke mindst i den offentlige sektor. Men det danske innovationsfremmesystem understøtter ikke samspillet mellem professionshøjskolerne og deres aftagere, viser ny rapport.

1 minuts læsning

13. mar, 2012

Læs mere

En dansk innovationsstrategi med udsyn

Erfaringerne fra Singapore og Finland viser, at det kan lade sig gøre at løfte et lille lands innovation markant med målrettede satsninger.

1 minuts læsning

28. feb, 2012

Læs mere

Erhvervsskoler på nyt arbejde - samspil med virksomheder om innovation og vækst

Denne rapport viser, at næsten alle uddannelseschefer på erhvervsskolerne ser skolerne som en aktiv medspiller i erhvervslivet, og at kun halvdelen har en strategi for innovation i erhvervslivet. 

1 minuts læsning

16. jan, 2012

Læs mere

Dansk forskningspolitik i et vadested

Danmark har brug for nye, ambitiøse forskningspolitiske mål. Det har vi, fordi gassen, efter ti gode år med globaliseringsforlig og opfyldt Barcelona-målsætning, er gået af den danske forskningspolitiske ballon.

1 minuts læsning

14. dec, 2011

Læs mere

The Social Sciences and the Humanities

We argue that there is a clear potential for strengthening the use of SSH research in the future European research programmes and that the knowledge produced in SSH indeed can contribute to both the Innovation Union and the Grand Societal Challenges.

1 minuts læsning

28. sep, 2011

Læs mere

Erhvervsstrategi - Nørre Campus

I denne rapport har vi lagt vægt på tre områder vedrørende erhvervsforskningssamarbejde i videnbydelen på Nørre Campus.

1 minuts læsning

1. feb, 2011

Læs mere

Erhvervsforskningsbarometer 2010

I denne rapport forsøger vi at afdække de konkrete gevinster ved at bedrive erhvervsforskning, og kaster lys over barriererne for, at samarbejde udbredes endnu mere.

1 minuts læsning

1. sep, 2010

Læs mere

Effektive læringsformer - en guide til praktikeren

Med afsæt i en række virksomhedscases sættes der fokus på interne læringsformer for videnarbejdere.

1 minuts læsning

1. aug, 2010

Læs mere

DEAs globaliseringsudspil

DEAs oplæg til fordelingen af globaliseringsmidlerne i 2011.

1 minuts læsning

1. jul, 2010

Læs mere

Arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv

Formålet med nærværende udredning har været at se på krydsfeltet mellem tre forsknings- og praksisområder: HRM, Arbejdsmiljø og Velfærdsforskning.

1 minuts læsning

1. maj, 2010

Læs mere

Vækst gennem videndeling

Denne rapport handler om, hvilke initiativer vi kan bringe i anvendelse hos myndigheder og universiteter for i højere grad at understøtte videndeling mellem universiteter og erhvervsliv.

1 minuts læsning

1. okt, 2009

Læs mere

Orientation and coordination among European research funders

The results of this survey indicate that there is a substantial degree of international orientation and openness in European research funding bodies.

1 minuts læsning

19. aug, 2009

Læs mere

Viden over grænser

Ny rapport viser, at der er betydelige afledte effekter af virksomheders internationale samspil om forskning.

1 minuts læsning

1. maj, 2009

Læs mere

Tænk på tværs i forskning og uddannelse

Undersøgelsen er den mest omfattende i Danmark til dato, og vi håber, at vi kan få sat gang i en debat om de store muligheder, som tværdisciplinaritet giver.

1 minuts læsning

1. apr, 2008

Læs mere

Virksomhedernes Top 20 - når forskning skaber bundlinje

Vi har spurgt 100 virksomheder om de udfordringer og behov, som samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning kan bidrage til løsninger med.

1 minuts læsning

1. nov, 2007

Læs mere

Forskeruddannelse som strategisk indsatsområde

DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi nedsatte i august måned 2006 en tænketank med det formål at undersøge, hvordan forskeruddannelserne kunne videreudvikles.

1 minuts læsning

1. aug, 2007

Læs mere

Ti ideer for fremtidens erhvervsforskere

DEA præsenterer her ti nye ideer, der skal bringe den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsverden tættere på erhvervslivet – og omvendt.

1 minuts læsning

1. mar, 2007

Læs mere