DEBAT

4 minutters læsning

23. nov, 2020

Arbejd for mere præcise match mellem nyuddannede akademikere og SMV’eres behov

DEBAT

4 minutters læsning

23. nov, 2020

Arbejd for mere præcise match mellem nyuddannede akademikere og SMV’eres behov

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

3177 2257

Lukas Hidan

lh@dea.nu

3049 7828

Debatindlæg bragt på Altinget den 24. november 2020. Skrevet af Mads Fjord Jørgensen og Lukas Hidan, hhv. programleder og økonom i Tænketanken DEA.

Den rette dimittendindsats rettet mod SMV’erne kan betyde, at færre nyuddannede risikerer at starte arbejdslivet med arbejdsløshed. Men det kræver forventningsafstemning og mere præcise match.

Corona-krisen har medført ekstra politisk fokus på at sænke ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse.

I begyndelsen af oktober offentliggjorde beskæftigelsesministeren og uddannelses- og forskningsministeren et nyetableret partnerskab, der skal bane vejen for, at flere dimittender kommer i arbejde. Et par uger senere præsenterede finansministeren en kommission, der skal bidrage til at understøtte, at flere dimittender med en videregående uddannelse opnår de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Og få dage efter argumenterede fire politikere fra landets største byer sammen med formanden for Akademikerne for nødvendigheden af at hjælpe, hvad de kalder, ”corona-generationen” af nyuddannede akademikere til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Et af deres forslag handler om at skabe bedre muligheder for, at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan benytte sig af akademisk arbejdskraft.

SMV’ere væsentlige for dimittendindsats

I Tænketanken DEA er vi enige i, at det er nødvendigt med en særlig indsats for at hjælpe corona-generationen godt ind på arbejdsmarkedet. Og i at SMV’erne har en væsentlig rolle at spille.

For det første fordi mere end dobbelt så mange tager en lang videregående uddannelse i dag sammenlignet med for 10-15 år siden. De dimitterer til et arbejdsmarked med en overvægt af SMV’ere, således knap 85.000, hvoraf godt 55.000 virksomheder ikke har akademikere ansat i dag.

For det andet bidrager akademikerne positivt i SMV’erne. Ansættelsen af en akademiker kan være løftestang for vækst, viser tidligere analyser. Og DEA påviser i en nylig analyse, der undersøger virksomhedernes erfaringer med at ansætte den første akademiker, at mange SMV’er fortsætter som akademiske arbejdspladser efter at den første akademiker er blevet ansat. Samtidig vurderer virksomhedslederne, at akademikerne leverer en stor værdi.

De nyuddannede kan være sværere at integrere i SMV’erne

Men en succesfuld dimittendindsats kræver mere end at hjælpe SMV’ere og nyuddannede fra corona-generationen til at finde hinanden. Analysen fra DEA kaster lys på væsentlige elementer, som indsatsen må tage højde for. Blandt andet fremgår det, at nyuddannede akademikere ifølge virksomhedslederne bidrager med mindre værdi end de mere erfarne. Det er ikke overraskende. Men heri ligger, at det for virksomheder, der ikke har erfaring med at have akademikere ansat, kan være vanskeligt umiddelbart at se, hvordan man kan bruge en medarbejder, der kommer ”frisk fra fad” med en lang videregående uddannelse men til gengæld ingen eller meget begrænset erhvervserfaring.

Forskellig værdi i forskellige brancher

På baggrund af analysen er der dog også to typer virksomheder, hvor lederne vurderer, at akademikere skaber særlig værdi uanset deres erfaringsgrundlag.

I den første type virksomhed ligner akademikerens arbejdsopgaver i højere grad de øvrige medarbejderes, og mange af kollegerne har også en videregående uddannelse. Det gælder fx virksomheder inden for undervisning og videnservice. Akademikeren skal i mindre grad levere på et strategisk eller ledelsesmæssigt niveau, og i højere grad bidrage med særlig ekspertise eller et nyt blik på de arbejdsopgaver, som de øvrige medarbejdere med uddannelser fra erhvervsakademier, professionshøjskoler eller andre videregående uddannelsesinstitutioner også sidder med. I denne type virksomheder ligger vidensmiljøet ikke langt fra, hvad den nyuddannede kender fra universitetet.

I den anden type virksomhed adskiller akademikerens arbejdsopgaver sig væsentlig fra de øvrige medarbejderes. Det gælder typisk virksomheder i industrien, hvor relativt få af medarbejderne har en videregående uddannelse. Akademikerens arbejdsopgaver er derfor ofte relateret til nye tiltag i virksomheden, der enten skal understøtte forretningsudvikling eller bidrage med ledelsesinformation. Og er ofte i en lederfunktion.

Afstem forventninger

Mens der i den første type virksomhed vil være større viden om og realistiske forventninger til, hvad den nyuddannede akademiker kan tilføre, vil der i den anden type være behov for initiativer, der kan afstemme virksomhedernes forventninger og behov og medarbejdernes kompetencer.

Initiativerne skal på den ene side rette sig mod SMV’ere uden akademikere i forvejen og sikre, at de får et tydeligere blik for, hvordan akademikere kan skabe værdi, og hvordan de som arbejdsplads kan understøtte dette. Det kunne være i kraft af fx mentorer eller et vejledende organ.

På den anden side skal de rette sig mod uddannelserne, der på deres side kan forberede de kommende dimittender på, hvordan de med deres faglighed kan understøtte dét, erhvervslivet og herunder SMV’erne efterspørger. Fx gennem tilvalgsmoduler.

Indsats skal baseres på viden

I en kommende dimittendindsats er disse indsigter væsentlige at have med sig. Det er ikke nok, at SMV’ere og dimittender finder hinanden. Begge parter skal klædes på med viden om, hvad der skal til for at opnå den forretningsudvikling og vækst, som der er potentiale for. I DEA ser vi frem til at bidrage med vores viden om, hvordan en kommende dimittendindsats på bedste vis kan understøtte ambitionen om at færre skal starte arbejdslivet i arbejdsløshed. Og komme både SMV’er, nyuddannede akademikere og samfundet til gavn.

Læs analysen: Hver tredje virksomhed har stadig akademikere ansat efter den første

Læs analysen: De første akamikere - en løftestang til bedre løn?

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

3177 2257

Lukas Hidan

lh@dea.nu

3049 7828

Sort på hvidt