PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

31. aug, 2022

Respons på Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering af DEA-analyse om effekter af øget kvote 2-optag og optagelsesprøver

PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

31. aug, 2022

Respons på Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering af DEA-analyse om effekter af øget kvote 2-optag og optagelsesprøver

Kontakt for mere information

Stine Bagger Vium

sbv@dea.nu

+45 22 88 75 85

Emil Malte Simonsen

ems@dea.nu

+45 20 16 22 32

Uddannelses- og Forskningsministeriet har d. 30. august 2022 udgivet en vurdering af DEAs analyse af effekterne af øget kvote 2-optag og tests.  

Analysen bygger på aktuelle erfaringer med at indføre et øget kvote 2-optag og tests, som er fra statskundskab på Syddansk Universitet - SDU. Analysen ser på effekter af, at flere ansøgere blev vurderet gennem en studieegnethedstest fremfor karakterer. Analysen er ikke en vurdering af det konkrete forslag om en ny national optagelsesprøve i regeringens udspil til et nyt optagelsessystem.  

Den væsentligste kritik er antallet af observationer i analysen. Alle resultater er estimeret på baggrund af mindst 5.000 observationer. En øget social mobilitet ville have betydet, at der blev optaget flere fra lavindkomstgrupperne. Der ses derimod et signifikant fald i optagne fra laveste indkomstgruppe og ingen ændring i den næstlaveste.  

Der er således ikke tegn på en øget social mobilitet som følge af det større kvote 2-optag og testbasering på statskundskab på SDU, når man ser på indkomstfordelingen blandt de optagne. Dertil kommer, at sandsynligheden for optag gennem kvote 2 steg betydeligt for ansøgere fra de højere indkomstgrupper.  

I analysen undersøges, om to tiltag - hhv. et øget optag gennem kvote 2 (fra 25 til 50 pct.) og en ny optageprocedure på kvote 2 baseret på en studieegnethedstest - har ændret optaget på statskundskab på SDU. Man kan ikke metodisk adskille de to elementer, og resultaterne skal derfor læses som effekter af dem begge. Samlet set finder DEA, at optaget til statskundskab ændrede sig, og der kom en betydelig stigning i antallet af ansøgere til kvote 2.

Ved spørgsmål til analysen, kontakt seniorøkonom og ph.d. Lena Lindbjerg Sperling på lls@dea.nu

Kontakt for mere information

Stine Bagger Vium

sbv@dea.nu

+45 22 88 75 85

Emil Malte Simonsen

ems@dea.nu

+45 20 16 22 32

Sort på hvidt