DEBAT

4 minutters læsning

1. jun, 2021

Teknologi i grundskolen skal få flere kvinder i IT-branchen

DEBAT

4 minutters læsning

1. jun, 2021

Teknologi i grundskolen skal få flere kvinder i IT-branchen

Kontakt for mere information

Stina Vrang Elias

sve@dea.nu

+45 23 29 06 71

Der er for få unge kvinder, der søger mod de naturfaglige, matematiske og teknologiske fag. Der skal meget mere teknologi ind i grundskolen og flere forældre skal hjælpe deres døtre med at se mulighederne i STEM-uddannelserne, skriver Charlotte Mark og Stina Vrang Elias.

Debatindlægget er skrevet af Charlotte Mark, adm. direktør, Microsoft Development Copenhagen, og Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA. Indlægget blev bragt i Altinget Digital d. 28. maj.

Det digitale arbejdsmarked er i fremdrift og alene sidste år blev der i hvert fjerde online jobopslag efterspurgt digitale kompetencer. Efterspørgslen bliver ikke mindre i fremtiden og helt konkret mangler der i dag mere end 2.500 IT-profiler hos virksomhederne i Danmark. Hvis vi skal sikre, at den teknologiske udvikling fortsat er af høj kvalitet og går i den rigtige retning, så skal vi have flere ind i branchen.

Vi har først og fremmest brug for at få flere kvinder til at interessere sig for IT. For vi ved, at mangfoldige arbejdspladser udvikler bedre ideer, fordi vi kigger på verden med forskellige øjne.

I 2020 var kun 29 procent af de optagede på IT-uddannelserne kvinder. Det er kun to procent mere end i 2016 og er fortsat langt fra, hvor vi ønsker at være, for IT-branchen mangler kvalificerede talenter – både nu og i fremtiden.

Derfor er det afgørende, at flere kvinder søger ind på STEM-uddannelserne (fag indenfor naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik). Det skal stå klart, at med en STEM-uddannelse åbner der sig en verden af muligheder fyldt med kreativitet, karrieremuligheder og samfundsgavnende aktiviteter.

At give børn en tablet i hånden er ikke nok

Derfor skal vi som samfund gøre mere for at udvikle talenter til fremtidens arbejdsmarked. Det kræver, at vi tør tage fat allerede i grundskolen. Vi skal ikke kun udvikle os på fagområder som dansk, historie og geografi, som vi efterhånden har kendt til i mange år. Vi skal også udvikle os på områder, der opstår som et resultat af en udvikling i samfundet.

Det er de seneste år blevet tydeligt, hvor meget teknologien betyder for det danske arbejdsmarked. Det digitale gør sit indtog i alle kroge af samfundet og på universiteterne er der opstået fag, som understøtter arbejdet med teknologi. Det er meget positivt, men tydeliggør samtidig det faktum, at vi mangler teknologiforståelse på et tidligere stadie i vores uddannelsessystem.

Hvis vi skal vække interesse for de teknologiske fag, skal vi introducere børn og unge til arbejdet med det digitale i samfundet langt tidligere. Vi tænker for snævert, når vi tror, at vi hjælper børn og unge med at udvikle digitale kompetencer, hvis vi giver dem en tablet i hånden, som de kan løse opgaver på. En forståelse og interesse for samspillet mellem teknologi og samfund kræver meget mere end det.

Vi skal give de unge mod på at træde ind i tech-branchen ved at give dem et større kendskab til teknologien og en indsigt i, hvordan branchen er med til at forme og udvikle vores samfund. Det er IT-branchen i fuld gang med. Kernefagligheden skal kombineres med udviklingen af sociale, menneskelige kompetencer og en dybere forståelse for teknologien. Her kan vi starte med at klæde både piger og drenge på til at mestre det globale sprog, kodning, ligesom vi kan oprette et selvstændigt fag i computer science i de ældre skoleklasser og på ungdomsuddannelserne.

Forældrenes opfattelse af kønnets interesser smitter af på børnene

Selvom samfundet skal omstille sig, så har vi som forældre også et stort ansvar. De fleste forældre har nemlig en kønnet forventning til, hvad deres børn synes er interessant. En analyse foretaget af DEA fra 2019 pegede på, at 70 procent af alle forældre mener, at drenge er mere interesserede i teknologi og IT end piger. Men samme undersøgelse peger på, at piger interesserer sig for naturvidenskab og teknologi i lige så høj grad som drenge – indtil de bliver 11–13 år. Så falder pigerne fra.

Og forældrenes opfattelse af kønnets interesser smitter i høj grad af på børnene. En rapport fra Villumfonden i 2020 peger nemlig på, at stereotype opfattelser af naturvidenskab og køn påvirker børnenes interesse for faget.

Det er derfor vigtigt, at vi som forældre er åbne over for vores børns nysgerrighed. Vi bør kaste vores fordomme til side og huske på, at verden er anderledes, end da vi selv valgte uddannelse. For der er ingen tvivl om, at vores tanker og adfærd påvirker vores børns. Vores hverdag er omgivet af teknologi, så vi skal huske at italesætte den, også med vores døtre.

Det er en fælles opgave for forældre og samfund at gøre op med den kønnede opfattelse af teknologi og STEM-uddannelserne. Vi må proaktivt sætte spotlight på mulighederne inden for de naturfaglige fag hvis vi vil vende skuden og få flere kvinder med ombord i IT-branchen. Hvis vi vil slå igennem og involvere pigerne i den teknologiske udvikling, så starter samtalerne hjemme i stuerne og fortsætter på skoleskemaet.

Kontakt for mere information

Stina Vrang Elias

sve@dea.nu

+45 23 29 06 71

Sort på hvidt