DEBAT

3 minutters læsning

4. feb, 2021

3F og DEA: Nye kompetencer dominerer fremtidens ufaglærte arbejdsmarked

DEBAT

3 minutters læsning

4. feb, 2021

3F og DEA: Nye kompetencer dominerer fremtidens ufaglærte arbejdsmarked

Kontakt for mere information

Lukas Hidan (på barsel)

lh@dea.nu

+45 30 49 78 28

Sociale kompetencer bliver ikke forældede som mange af de tekniske færdigheder. De giver derimod langvarig og solid mulighed for jobmobilitet.

Debatindlægget er skrevet af Søren Heisel, Forbundssekretær i 3F og Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA. Indlægget er bragt i Altinget d. 4. februar 2021.

Når Danmark åbner igen, og verden begynder at se ud, som vi kendte den, kan vi desværre forvente en øget arbejdsløshed blandt ufaglærte i kølvandet på coronakrisen.

De udgør cirka 20 procent af arbejdsstyrken over 25 år, og hver anden af dem er beskæftiget i et teknologiudsat job. Gruppen står overfor en automatisering, der allerede er i gang, og en digital fremtid, hvor flere og anderledes kompetencer formentlig bliver påkrævet.

Her kan opkvalificering være nøglen til, at den enkelte ufaglærte undgår længerevarende ledighed og kan deltage aktivt i arbejdsmarkedet.

Det bløde er blevet hårdt

Det er blevet sværere at være ufaglært i Danmark i dag, for der er blevet flere jobs, der kræver en form for specialisering eller et højt kompetenceniveau.

Sådan har det altid været, og danske ufaglærte har et højt kompetenceniveau, men det kræver konstant fokus på efteruddannelse. Og det kommer til at gå hurtigt nu.

De fleste ufaglærte har nu en indtjening som faglærte eller højere, men det er kun sket, fordi ufaglærte ofte er meget værdsatte kernemedarbejdere, og fordi vi som samfund er gode til at understøtte omstilling af ufaglærte fra solnedgangsbrancher til solopgangsbrancher gennem efteruddannelse.

Men omstilling og efteruddannelse i teknologi er ikke det eneste vigtige i fremtiden. Det, som vi engang kaldte de "bløde" kompetencer, for eksempel samarbejdet og blikket på effektive arbejdsgange, er blevet de "hårde" kompetencer.

Når vi taler om automatisering og digitalisering, er det dog ofte uklart, hvilke kompetencer der præcist vil være efterspørgsel efter.

Sociale kompetencer øger lønnen

Flere internationale studier viser, at lønafkastet af sociale kompetencer som for eksempel evnen til at samarbejde, er steget markant på det amerikanske arbejdsmarked.

Samtidig har lønafkastet for jobs, der kræver mere tekniske, rutineprægede kompetencer, været aftagende i samme periode. Ydermere har Tænketanken Kraka peget på, at der på det danske arbejdsmarked har været et generelt stigende kompetencebehov, men overraskende nok gælder det ikke tekniske kompetencer.

Hvordan det præcis ser ud på det ufaglærte danske arbejdsmarked, har Tænketanken DEA undersøgt, og resultaterne er interessante. Det er nemlig især stærke sociale kompetencer, der øger jobmulighederne og lønnen for ufaglærte.

Sociale kompetencer er for eksempel det at kunne koordinere, forhandle og lære fra sig. Og undersøgelsen viser, at det netop er dét, der giver den ufaglærte gode jobmuligheder.

VEU-systemet skal omfavne en ny virkelighed

De basale kompetencer skal være på plads, altså at kunne læse, skrive, regne og bruge it til problemløsning. Det er fundamentet for et godt liv på arbejdsmarkedet, at man kan læse og skrive sms'er samt bruge it til at udfylde timesedler og bestille varer. Det er bestemt også af både personlig og samfundsmæssig værdi.

Men lige herefter bør vi have fokus på de sociale kompetencer. For det er her, at fremtidens muligheder for jobskifte til andre stillinger står stærkt.

De sociale kompetencer bliver ikke forældede som mange tekniske, men giver langvarig og solid mulighed for jobmobilitet. Det fordrer, at ufaglærte har adgang til social kompetenceudvikling i efteruddannelsesregi som for eksempel igennem et større fokus på netop det i AMU-systemet.

Der er altså brug for et formelt VEU-system, hvor de sociale og basale kompetencer får lige så stor bevågenhed som de tekniske. Det vil sikre de ufaglærte en god tilknytning til arbejdsmarkedet og bedre jobskiftemuligheder.

Det vil samtidig være en investering i de cirka 500.000 beskæftigede over 25 år, der er en del af arbejdsstyrken uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Og så vil det slutteligt være en god investering i Danmark.

Kontakt for mere information

Lukas Hidan (på barsel)

lh@dea.nu

+45 30 49 78 28