PRESSEMEDDELELSE

1 minuts læsning

24. aug, 2020

Nyt analyseprojekt om kvalitet på erhvervsuddannelserne

PRESSEMEDDELELSE

1 minuts læsning

24. aug, 2020

Nyt analyseprojekt om kvalitet på erhvervsuddannelserne

Kontakt for mere information

Grundejernes Investeringsfond (GI) og Tænketanken DEA er blevet enige om et samarbejde med fokus på at styrke vidensgrundlaget i arbejdet med at udvikle bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Danmark har brug for dygtige faglærte inden for en lang række brancher. Det forudsætter erhvervsuddannelser af høj kvalitet, der både tiltrækker unge og formår at fastholde dem og uddanne dem til højt kvalificerede faglærte.

Flere aktører, herunder Dansk Byggeri samt FH og DA har påpeget, at der er behov for at styrke erhvervsuddannelsernes kvalitet. En række nyere undersøgelser har set på udvalgte faktorer, som påvirker kvaliteten af de danske erhvervsuddannelser. Men der mangler et overblik over disse faktorer, og det samlede billede, de tegner af kvaliteten på erhvervsuddannelserne.

Grundejernes Investeringsfond er optaget af at styrke arbejdet med kvalitet på erhvervsuddannelserne og direktør Susanne Borenhoff ser frem til at få resultaterne af analyseprojektet:

- Jeg håber, at vi med dette analyseprojekt får et bedre overblik over, hvordan og med hvilke beslutninger, vi kan styrke kvaliteten på erhvervsuddannelserne. Vi har brug for, at flere søger mod og gennemfører en erhvervsuddannelse af høj kvalitet, siger Susanne Borenhoff.

I Tænketanken DEA ser adm. direktør Stina Vrang Elias også frem til samarbejdet.

- Vi ved allerede en hel del om erhvervsuddannelserne. Men målet her er at systematisere den eksisterende viden om kvalitet, koble den til viden om elevers trivsel og søgningen til erhvervsuddannelserne, og fremme eksempler på god praksis, siger Stina Vrang Elias.

Analyseprojektet forventes afsluttet ultimo 2021

Kontakt for mere information