KRONIK

7 minutters læsning

6. mar, 2023

Er vi klar til at importere pædagoger, når manglen på arbejdskraft bliver stor nok?

KRONIK

7 minutters læsning

6. mar, 2023

Er vi klar til at importere pædagoger, når manglen på arbejdskraft bliver stor nok?

Kontakt for mere information

Stina Vrang Elias

sve@dea.nu

+45 23 29 06 71

Vi skal ikke spørge os selv, om vi kommer til at mangle arbejdskraft i den nærmeste fremtid. Vi skal spørge os selv, hvilke typer af arbejdskraft, vi kan leve med at importere fra udlandet, hvilke vi kan erstatte med teknologi eller alternative fagligheder - og hvilke typer arbejdskraft, vi skal insistere på at uddanne selv. 

Danmark står i en situation, hvor store dele af arbejdsmarkedet efterspørger arbejdskraft.

Manglen på arbejdskraft har allerede nu konsekvenser for vores børn, vores syge og vores ældre. Og for de danske virksomheder, vi stolt fortæller om, når vi rejser i udlandet. Det erhvervsliv, der ikke alene finansierer store dele af vores skattefinansierede velfærd, men bl.a. også vover pelsen i udviklingen af løsninger på de store samfundsudfordringer som for eksempel den grønne omstilling. 

Vi mærker det i øjeblikket i form af de pædagoger, der ikke er der til at møde Christiansborgs minimumsnormeringer. De IT-specialister, der ikke er der til at udvikle fremtidens brugervenlige løsninger, så man uanset alder og digitale kompetencer kan bestille tid til lægen uden at frygte for at blive hacket. Og de ingeniører, der mangler til blandt andet at rådgive om bæredygtige byggematerialer, energieffektivitet og genanvendelse.  

De ældre bliver flere, mens de unge bliver færre
Behovet for arbejdskraft er allestedsnærværende og ser ikke ud til at aftage. I de kommende år ser vi som bekendt ind i faldende ungdomsårgange. Først ved udgangen af 2030’erne vil antallet af unge i starttyverne så småt begynde at stige igen. De kommende år vil der være færre unge til at tage over for de store årgange, der om lidt stempler ud fra arbejdsmarkedet og ind i pensionisttilværelsen. 

Det er på den lange bane. På den korte bane vil den opmærksomme avislæser nok have bemærket, at vi sandsynligvis er på vej ind i økonomisk nedgang. Formandskabet for De Økonomiske Råd udgav tidligere i år en rapport om udsigterne for dansk økonomi. Her fremgår det, at beskæftigelsen kan falde med 100.000 personer frem til udgangen af 2023. Recession og øget arbejdsløshed går hånd i hånd. Med dét kan man fristes til at tro, at ligningen går op. De ledige kan udfylde de ubesatte stillinger. 

Desværre er vores arbejdsmarked bygget op af noget mere komplekse regnestykker, end dem med plus og minus. 

For den økonomiske nedtur vil formegentlig især ramme de brancher, som er mest følsomme overfor udsving i økonomien. For eksempel byggeri, salg og de grupper på arbejdsmarkedet, som trækker på dem med mindst uddannelse. Vi ved af erfaring, at sidstnævnte har det vanskeligst på arbejdsmarkedet under økonomisk smalhals. 

Ledige ufaglærte vil ikke fra dag ét kunne besætte de ledige sygeplejerske-, pædagog-, elektriker- og IT-specialist-stillinger.

Med andre ord; bare fordi, vi i en kortere periode i princippet vil være nok til at besætte de ledige stillinger, betyder det ikke, at vi også har kompetencerne til at kunne besidde dem. 

Minimumsnormeringer og klimamål viger ikke for økonomisk nedgang
Behovet for arbejdskraft til at levere velfærdsydelser og grøn omstilling afhænger dertil ikke udelukkende af om økonomien har med- eller modvind. Vores befolkning består i stigende omfang af ældre med behov for sundhedsydelser, pleje og omsorg. Der er indført lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne fra 2024, ligesom vi de kommende år vil fortsætte elektrificeringen af vores samfund med flere solceller, ladestandere og varmepumper. Læg hertil den tiltagende digitalisering af såvel den offentlige som den private sektor. Det kræver ikke bare arbejdskraft. Det kræver arbejdskraft med specifikke kompetencer.

Hvilke kompetencer vi konkret kommer til at mangle om fem, ti eller 15 år, og i hvilket omfang, kan ingen dog vide med sikkerhed. Men vi skal vænne os til, at der vil være rift om adskillige faggrupper. 

Der er derfor risiko for, at kampen om arbejdskraft bliver en kamp mellem de højest råbende og med de længste arme ind i de politiske maskinrum. En kamp mellem de grupper, som er dygtigst til at argumentere for behovet for lige præcis deres faggruppe eller deres dele af arbejdsmarkedet. Men det hænger ikke nødvendigvis sammen med, hvad der er til størst gavn for det danske samfund anno 2030-, 40 eller 50. Hvor der ganske enkelt ikke vil være arbejdskraft nok til alle. 

Manglen forgrener sig
Den seneste tids stigende energipriser har fået flere til at undersøge, om de kan få solceller og varmepumper. Men der er langt fra tanke til solcelle på taget. Ikke fordi vi mangler solceller. Fordi vi mangler de faggrupper, som har kompetencerne til at sætte dem op. Måske går der så lang tid, at man helt kommer fra at få de solceller sat op.

Som arbejdsgiver er jeg blevet mødt af medarbejdere, som gerne vil ned i tid. Meget ned i tid. De kan ikke forsvare, at deres børn skal være længere tid end højst nødvendigt i deres institution, fordi manglen på pædagogisk personale er så udbredt. 

Det burde få arbejdsgiverorganisationerne til at råbe vagt i gevær, at manglen på pædagoger og lærere er så udbredt i de store byer. Det handler både om arbejdsudbud på den korte bane, men også om, hvor godt udviklede og uddannede fremtidens generationer bliver. 

Og selvom vi sjældent tænker rytmik, bogstavleg og bleskift i samme sætning som Novo Nordisk, Leo Pharma og Lundbeck, ja så er det nu engang sådan, at de store eksporterhvervs ve og vel har betydning for, om der er økonomi til flere kollegaer på gul stue. 

Kan lægemiddelindustrien ikke rekruttere tilstrækkeligt med medarbejdere til kerneforretningen - kemiingeniører, it-specialister eller laboranter for eksempel - vil nye produkter til et enormt lukrativt verdensmarked blive udviklet og produceret i andre lande. 

Når krybben er tom, bides hestene
Der er selvfølgelig løsninger, som kan begrænse dele af efterspørgslen på arbejdskraft.

For nogle arbejdsopgaver kan og vil vi automatisere med teknologi. For eksempel i produktionen på fremstillingsvirksomheder og i finansbranchen, hvor teknologi i en årrække har medført automatisering af en række arbejdsopgaver.

Nogle steder vil vi skulle fordele arbejdet på flere og nye faggrupper som for eksempel indenfor den grønne omstilling, hvor antallet af bl.a. elektrikere og el-installatører slet ikke slår til i den gennemgående elektrificering af vores energiforbrug. Måske der er andre, beslægtede faggrupper, der kan spille en rolle?

Andre steder vil vi skulle importere os ud af problemerne. Altså hente arbejdskraft fra udlandet. Hvilke grupper, skal vi gøre hvad med? Er vi for eksempel klar til at hente pædagoger fra andre lande ind i vores daginstitutioner?

Endelig er der arbejdskraft, hvor arbejdsopgaverne er af en karakter, hvor vi bør insistere på at uddanne den selv. Det kan være faggrupper, der især trækker på det danske sprog og dannelsesidealer som lærer og den føromtalte pædagog.

Indrømmet. Det er uoverskueligt. Jeg sidder heller ikke med et klart overblik over, hvor skal man begynde. Det vil undre mig, hvis samme udfordring ikke også præger dem, der sidder i det politiske maskinrum. Derfor har vi brug for et overblik.

Hvis ikke de kommende år skal præges af en ufrugtbar kamp om de unge, og hvad de skal uddannes til, så er der behov for et organ, der kan bidrage med et sådant overblik. Det kan de gøre ved at udarbejde løbende, uafhængige analyser af, hvilke kompetencer vi kommer til at mangle. De kan være afsæt for at drøfte, hvor manglen er mest kritisk, og hvilke håndtag vi skal skrue på for at ramme de nødvendige balancer.

Det er derfor, vi i Tænketanken DEA sammen med en historisk bred kreds af organisationer har foreslået, at vi nedsætter et Kompetenceråd. Der – præcis som De Økonomiske Råd gør det for dansk økonomi - kan levere det uafhængige grundlag, som politikerne kan træffe gode og oplyste beslutninger på basis af. 

Lige nu handler debatten om mangel på arbejdskraft i høj grad om arbejdsudbud. Mit håb er, vi går fra at tale om arbejdsudbud til at tale om kompetencer. Ikke bare nu og her. Også om 10 år. Og langt ude i fremtiden. Det vil et Kompetenceråd kunne hjælpe os med.

Kronikken blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 3. marts 2023

Kontakt for mere information

Stina Vrang Elias

sve@dea.nu

+45 23 29 06 71