ANALYSE

1 minuts læsning

30. okt, 2023

Folkeskolelæreres karakteristika har betydning for elevers afgangsprøver

ANALYSE

1 minuts læsning

30. okt, 2023

Folkeskolelæreres karakteristika har betydning for elevers afgangsprøver

Kontakt for mere information

Josefine Kjær

jk@dea.nu

+45 28 68 14 95

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

En ny analyse fra Tænketanken DEA viser, at visse lærerkarakteristika har en positiv indvirkning på elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse.

Når børnene i dag forlader grundskolen, er der stor forskel på, hvilke afgangskarakterer de går ud i verden med. Vi ved, at børnenes forældre betyder noget for, hvordan de klarer sig fagligt. Børnene påvirkes også af fx klassekammerater, skolens rammer og ikke mindst lærerne. 

Fx har både De Økonomiske råd og Produktivitetskommissionen fundet, at elever, der har lærere med et højt karaktersnit fra gymnasiet, får højere karakterer i grundskolen. Men de kigger ikke på, hvilke elever der får højere karakterer, hvilket denne analyse bl.a. viser.

I denne analyse er vi dykket ned i hvilken sammenhæng, der er mellem lærernes karakteristika og elevernes afgangskarakterer. 

  • Vi kan se, at i både dansk og matematik er det de elever, der klarer sig fagligt godt i 6. klasse, som får endnu højere karakterer ved afgangseksamen i 9. klasse, hvis de har en lærer med et højt gymnasiesnit.   
  • Samtidig får eleverne lidt højere afgangskarakterer i dansk i 9. klasse, hvis de har en læreruddannet danskunderviser ift. en, der hverken har en læreruddannelse eller en kandidatgrad. I matematik får eleverne lidt højere afgangskarakterer, hvis de har en ældre matematiklærer.

Læs analysen her

Kontakt for mere information

Josefine Kjær

jk@dea.nu

+45 28 68 14 95

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92