DEBAT

2 minutters læsning

5. nov, 2021

Kære kommunalpolitiker: Husk, at børns udvikling sker gennem leg

DEBAT

2 minutters læsning

5. nov, 2021

Kære kommunalpolitiker: Husk, at børns udvikling sker gennem leg

Kontakt for mere information

Stina Vrang Elias

sve@dea.nu

+45 23 29 06 71

Debat: Om få uger er der kommunalvalg i Danmark. Her skal vi danskere afgøre, hvordan rammen om vores hverdag skal se ud de næste fire år. Det gælder blandt andet rammerne for vores helt små børn i deres børnehave, vuggestue eller dagpleje.

Indlægget blev bragt i Avisen Danmark d. 5. november.
Afsendere af indlægget er: Stina Vrang Elias og Kasper Ottosson Kanstrup, hhv. adm. direktør i Tænketanken DEA og global programchef i LEGO Fonden

En af de vigtigste opgaver, der venter på småbørnsområdet efter kommunalvalget, bliver realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan, som alle 98 kommuner skal leve op til. Så hvis du, kære lokalpolitiker, bliver valgt den 16. november, er den styrkede pædagogiske læreplan en af de ting, du skal skrive dig bag øret.

En helt ny måling, som vi i Tænketanken DEA og LEGO Fonden har gennemført, viser, at danske forældre på tværs af regioner bakker bredt op om elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

Fra trivsel og fællesskaber til udvikling, læring og dannelse. Men dét element i læreplanen, der har altoverskyggende størst tilslutning fra forældre, er legen.

Det er en vigtig påmindelse fra forældrene om, at vi skal huske vores dagtilbudstradition. Legen skal stadig være en central del af hverdagen i danske dagtilbud i en tid, hvor der fra mange sider er store forhåbninger til, at dagtilbud skal bidrage til at løse mange af samfundets udfordringer.

For eksempel at alt for mange unge ikke får en uddannelse, og at forældrenes baggrund har stor betydning for børnenes chancer i livet. Her kan en indsats i de tidlige år gøre stor forskel. Og legen spiller en vigtig rolle i den sammenhæng, for det er netop gennem leg, at børn udvikler sig socialt og kognitivt. Heldigvis har vi mange fantastiske daginstitutioner i Danmark, der giver plads til legen med god ledelse, dygtigt pædagogisk personale og passende lokaler og udendørsarealer. Dem skal vi passe på. Lyt til forældrene Så kære Kommunalpolitiker.

Lyt til forældrene. Tag legen med til valg. Gør den til et vartegn for din kommune. Hvis du husker, at børns udvikling sker gennem leg, er du med til at værne om grundstenen i den danske dagtilbudstradition. Og netop nu har vi brug for, at endnu flere kæmper for vores små børns ret til en hverdag, hvor legen er i centrum og danner fundament for livslang læring og udvikling

Kontakt for mere information

Stina Vrang Elias

sve@dea.nu

+45 23 29 06 71