ANALYSE

1 minuts læsning

6. jun, 2023

Ledighed og løn ser ens ud for dimittender hhv. 2 og 5 år efter endt uddannelse

ANALYSE

1 minuts læsning

6. jun, 2023

Ledighed og løn ser ens ud for dimittender hhv. 2 og 5 år efter endt uddannelse

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Kandidatuddannedes løn, ledighed, samt i hvor høj grad de arbejder på niveau med deres uddannelse, ser ikke ud til at ændre sig over tid, viser en ny DEA-undersøgelse

I et nyt notat undersøger DEA, hvordan dimittender fra de danske kandidatuddannelser klarer sig, når det gælder ledighed, løn og om de beskæftiger sig med arbejde, der matcher deres uddannelsesniveau. 

Notatet kommer i kølvandet på de senere års fokus på netop ledighed og løn i relation til de videregående uddannelser. Et fokus, der blev særligt tydeligt i den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel fra 2014, som især ramte de humanistiske kandidatuddannelser.  

Det fremgår også af notatet, at de humanistiske uddannelser har en lavere beskæftigelsesgrad og fører til jobs med lavere løn end fx de samfundsvidenskabelige og uddannelser indenfor teknisk videnskab.  

I relation til den aktuelle debat om fireårige kandidatuddannelser er det vigtigt at slå fast, at det endnu ikke er muligt at se effekterne af den ledighedsbaserede dimensionering over en femårig periode. 

Læs analysen her

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92