ANALYSE

1 minuts læsning

12. okt, 2023

Normeringer har betydning for personalets sygefravær og trivsel

ANALYSE

1 minuts læsning

12. okt, 2023

Normeringer har betydning for personalets sygefravær og trivsel

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26

Daginstitutioner er den branche i landet, der har det næsthøjeste sygefravær. Tænketanken DEA finder i to nye analyser, at normeringer har betydning for personalets sygefravær og trivsel i daginstitutioner.

Analysen Trivsel og sygefravær i daginstitutioner undersøger medarbejdernes trivsel i Aarhus Kommunes daginstitutioner i perioden 2009-2019. Den finder, at sygefraværet er højere i de institutioner, hvor normeringerne er dårlige, og hvor trivslen er lav. Det gælder både for pædagoger og for det øvrige pædagogisk personale. 

Analysen Normeringers betydning for det pædagogiske personale finder, at dårlige normeringer fører til højere sygefravær blandt de uddannede pædagoger. Derudover viser analysen, at pædagoger, som arbejder sammen med mange pædagogmedhjælpere med grundskole som højeste uddannelse, har højere sygefravær.

Alt i alt peger resultaterne på, at bedre normeringer potentielt kan være med til at sænke sygefraværet i daginstitutioner, men at personalesammensætningen kan påvirke effekten. 

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26