PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

8. sep, 2022

Nyt projekt skal undersøge kvaliteten af danske universitetsuddannelser

PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

8. sep, 2022

Nyt projekt skal undersøge kvaliteten af danske universitetsuddannelser

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Novo Nordisk Fonden bevilliger 4.9 millioner kroner til Tænketanken DEA til undersøgelser af kvaliteten i de danske universitetsuddannelser med særligt fokus på STEM-området.

Et nyt projekt skal give viden om kvalitet på universitetsuddannelser. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden og skal udarbejdes af Tænketanken DEA. 

Arbejdet kommer blandt andet til at analysere forskellige indikatorer for kvalitet i de danske universitetsuddannelser, og hvad der driver uddannelseskvaliteten. Desuden søges kvaliteten af danske uddannelser belyst i et internationalt perspektiv.  

”Med støtten til projektet ønsker vi at bidrage til en vidensdrevet og systematisk udvikling af undervisningen på de danske universiteter – særligt inden for sundhed, naturvidenskab og teknologi. Vi mener, at uddannelser af høj kvalitet, som giver de studerende relevante videnskabelige og innovative kompetencer, er afgørende for at fremme sundhed og bæredygtighed og løse fremtidige generationers udfordringer,” siger Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden, som netop har bevilliget 4.9 millioner kroner til projektet.  

Få nationale undersøgelser af kvalitet

Indtil nu har der været få nationale undersøgelser af, hvilken kvalitet universitetsuddannelserne i Danmark har – især i et internationalt perspektiv. Det betyder, ifølge Tænketanken DEA, at det er blevet vanskeligere at holde fokus på kvalitetsspørgsmålet i den uddannelsespolitiske debat: 

”Vi ved, at vi anvender få midler på videregående uddannelse ift. lande, vi normalt sammenligner os med. Der er behov for politisk fokus på, om det stiller vores universitetsuddannelser dårligere ift. kvalitet, da det kan risikere at blive et samfundsproblem,” siger Stina Vrang Elias, og tilføjer: 

”Derfor er jeg glad for, at Novo Nordisk Fonden med bevillingen gør det muligt at komme i dybden med dette vigtige område.”

Projektet kommer blandt andet til at kombinere data fra Danmarks Statistiks registre om eksempelvis frafald og beskæftigelse med data fra Uddannelses- og Forskningsministeriets læringsbarometer, der er baseret på et spørgeskema til studerende.  

Igennem projektet vil analyserne have et særskilt fokus på uddannelser indenfor STEM-området og blandt andet belyse, hvilke af disse uddannelser, der er særligt efterspurgt. 

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70