ANALYSE

1 minuts læsning

13. dec, 2023

Under hver femte elev i grundskolen har fritidsjob

ANALYSE

1 minuts læsning

13. dec, 2023

Under hver femte elev i grundskolen har fritidsjob

Kontakt for mere information

Helle Marie Mortensen

hm@dea.nu

+45 23 27 88 21

Under 20 pct. af de 13 – 15-årige har i dag et fritidsjob. Hvorfor ikke flere? Og hvad karakteriserer dem, der har et fritidsjob?

Ny DEA-analyse zoomer ind på unges fritidsjob – hvor mange, hvem, hvordan det gavner, og hvad der står i vejen for at flere får et.  

  • Under hver femte 13 – 15-årige har i dag et fritidsjob. Før finanskrisen var det hver fjerde. 
  • Den typiske fritidsjobber er 15 år, pige, af dansk herkomst, bor uden for de større byer og har forældre med kort eller mellemlang uddannelse 
  • Sammenhængen ml. fritidsjob og afgangskarakterer i 9. klasse er for pigernes vedkommende tre gange så stærk som for drengene 
  • Manglende opbakning fra forældre, viden om hvor og hvordan man søger og lovgivning på området er blandt barriererne for fritidsjob  

Læs analysen

Se et Danmarkskort over andelen af 13-15-årige med et fritidsjob.

Kontakt for mere information

Helle Marie Mortensen

hm@dea.nu

+45 23 27 88 21