Uddannelser

9 minutters læsning

14. dec, 2021

25-åriges uddannelsesstatus uden for de store byer

Uddannelser 

9 minutters læsning · 14. dec, 2021

25-åriges uddannelsesstatus uden for de store byer

Konklusion

Langt de fleste ufaglærte –ca. 80 pct. -, der er i slutningen af tyverne og bor uden de fire store uddannelsesbyer, har grundskolen som deres højeste uddannelse. Blandt 25-årige ufaglærte bosiddende uden for disse byer er der ca. 2.200 med gymnasial baggrund, altså personer der kan starte på en videregående uddannelse. Antallet er på ca. 8.500 for 25-29-årige. Og langt de fleste fra denne gruppe bor i en kommune med allerede mindst et videregående uddannelsestilbud. 

Motivation

I juni indgik et bredt politisk flertal aftalen ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark”, der har til formål, at sikre, at alle typer uddannelser er tilgængelige i hele landet og bl.a. bidrage til, at flere får en uddannelse. Denne analyse ser på uddannelsesstatus blandt de 25-årige bosiddende uden for de store byer for at kortlægge, hvilken opgave de videregående uddannelser i disse områder har ift. løfte flere ind på de videregående uddannelser.

Metode

Analysen inkluderer alle personer, der er registreret til at bo i Danmark i de år, hvor de fylder henholdsvis 15 og 25 år. Og det er deres bopælskommune i de to år, der bestemmer, hvorvidt de er flyttet fra den kommune, som de boede i, da de var 15 år. De 25-åriges uddannelsesstatus er baseret på deres højeste fuldførte uddannelse fra Uddannelsesregistret (UDDA).

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92