Tidlig Indsats

8 minutters læsning

23. okt, 2021

Daginstitutioners løftepotentiale

Tidlig Indsats 

8 minutters læsning · 23. okt, 2021

Daginstitutioners løftepotentiale

Konklusion

Der er betydelig forskel på, hvor meget daginstitutioner løfter børnene med hensyn til dansk og matematik i de små klasser. Og særligt har flere daginstitutioner med udsatte børn et potentiale for at øge deres løft af børnene. Størrelsen af daginstitutionernes løftepotentialer svarer til den sammenhæng, der er mellem børnenes resultater, og om de har en forælder på kontanthjælp eller ej, eller om forældrene er ufaglærte, eller har en kort videregående uddannelse.

Motivation

Vi ved, at de tidlige år har stor betydning for, hvordan de svageste børn klarer sig gennem livet. Idet nærmest alle danske børn går i daginstitution i børnehavealderen, har de danske daginstitutioner et stort potentiale for at påvirke børnene positivt. Daginstitutionernes løftepotentiale er et aspekt af kvaliteten i dagtilbud, der alene vedrører børnenes skolegang. 

Metode

Analysen er baseret på oplysninger fra et unikt datasæt, der kobler daginstitutionsregistret med arbejdsmarkedsregistret for årene 2008-2014. Analysen dækker 100.000 børn og 2.000 institutioner. Løftepotentialet estimeres ud fra børnenes socioøkonomiske reference og hvilken betydning daginstitutionen har for de forventede resultater ift. den institution, der løfter en lignende børnegruppe mest. 

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26