Uddannelser

1 minuts læsning

21. jun, 2017

De udsatte unge i forberedende tilbud – hvor mange er de, hvem er de, og kommer de i uddannelse eller beskæftigelse?

Uddannelser 

1 minuts læsning · 21. jun, 2017

De udsatte unge i forberedende tilbud – hvor mange er de, hvem er de, og kommer de i uddannelse eller beskæftigelse?

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

En ny rapport zoomer ind på de unge i de forberedende tilbud, som er i størst risiko for senere i livet at ende i den såkaldte restgruppe på langvarig passiv forsørgelse. Projektet viser, som noget nyt, at bestemte kombinationer af tilbud, hvor der både er fokus på udvikling af de unges personlige, sociale og faglige kompetencer, er med til forbedre de unges chancer for at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Tænketanken DEA offentliggør nu en række analyser af de udsatte unge på en række af de forberedende tilbud. Projektet bygger en række både kvantitative og kvalitative analyser og målet er at bidrage med ny viden, der kan være med til at få udsatte unge i uddannelse eller beskæftigelse.

Projektet er gennemført med finansiering fra den A.P. Møllerske Støttefond. En delundersøgelse i projektet er udarbejdet af Den Regionale Ungeenhed for DEA.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92