Tidlig Indsats

1 minuts læsning

8. jun, 2022

Det pædagogiske personale og kvaliteten af interaktioner

Tidlig Indsats 

1 minuts læsning · 8. jun, 2022

Det pædagogiske personale og kvaliteten af interaktioner

Hent og bliv klogere

Konklusioner 

Vi finder i denne analyse, at daginstitutioner med en ansat, der har en kandidatuddannelse i pædagogik, har en højere interaktionskvalitet, end daginstitutioner uden en pædagogisk kandidat. Alle de analyserede daginstitutioner med en pædagogisk kandidat har en god eller fremragende interaktionskvalitet. For de øvrige institutioner, uden en pædagogisk kandidat, spænder interaktionskvaliteten mellem tilstrækkelig kvalitet til fremragende kvalitet. Andelen af pædagogmedhjælpere med grundskolen som højeste uddannelsesniveau har en negativ sammenhæng med kvaliteten af interaktioner. 

 

Motivation 

Dagtilbud af høj kvalitet har mulighed for at bidrage til at give børnene bedre livsvilkår, og det er derfor vigtigt, at vi ved, hvad der skaber høj kvalitet, og hvordan det kan fremmes. Formålet med dette notat er at øge vores viden om sammenhængene mellem forskellige kvalitetsparametre og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen i de danske dagtilbud. Notatet har særligt fokus på kvaliteten af interaktionerne og personalets uddannelsesniveau, da vi ved, at særligt kvaliteten af interaktioner mellem børn og voksne har betydning for børns udvikling. 

 

Metode 

Analysen dækker 96 daginstitutioner fra tre kommuner, der har fået målt proceskvaliteten vha. evalueringsmetoden ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, version 3) i årene 2017-2019. Resultaterne fra kvalitetsmålingen er koblet med registerdata fra Danmarks Statistik, hvilket giver mulighed for at undersøge sammenhængen mellem børn og personales karakteristika og den målte proceskvalitet. Analysen fokuserer særligt på kvaliteten af interaktioner, målt som kvaliteten af interaktioner mellem børn, mellem børn og personale, vejledning af børnene samt regler for god ro og orden. 

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26