Uddannelser

9 minutters læsning

26. apr, 2021

Dobbelt så mange drenge som piger får meget lave karakterer

Uddannelser 

9 minutters læsning · 26. apr, 2021

Dobbelt så mange drenge som piger får meget lave karakterer

Hent og bliv klogere

Konklusion

Piger har siden 2002 fået et 0,5-0,9 karakterpoint højere karaktersnit ved 9. klasses afgangsprøverne i dansk og matematik sammenlignet med drengene. Denne forskel er i høj grad drevet af, at mange flere drenge end piger får meget lave karakterer. I den modsatte ende af skalaen udgør drenge fx kun omkring hver tredje af eleverne med de 10 pct. højeste karaktersnit.

Motivation

Overordnet set er uddannelsesniveauet blandt unge i Danmark blevet løftet markant gennem de seneste 10-15 år. Det er dog i langt højere grad piger end drenge, der har stået for uddannelsesløftet. Faktisk ender 50 pct. flere mænd end kvinder fra lavindkomstfamilier som ufaglærte som 35-årige. Men når vi ser på drenge og piger med ens karaktersnit fra grundskolen, er der faktisk ikke store forskelle i andelen, der fx fuldfører en ungdomsuddannelse.

Metode

Datagrundlaget for analysen er alle personer, der afslutter 9. kl. i 2002-2019. Derudover inkluderer analysen disse personers forældre. Omdrejningspunktet er de unges karaktersnit i dansk og matematik fra 9. kl. samt deres uddannelsesniveauet i årene efter 9. kl. i forhold til, om de har fuldført en ungdomsuddannelse

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92