Uddannelser

1 minuts læsning

16. sep, 2022

Erhvervsskolen finder sted – Elevers stedbaserede oplevelse af erhvervsskolen

Uddannelser 

1 minuts læsning · 16. sep, 2022

Erhvervsskolen finder sted – Elevers stedbaserede oplevelse af erhvervsskolen

Konklusion 
Undersøgelsen finder, at erhvervsskolens fysiske rammer har stor betydning for elevernes motivation, faglige udvikling og sociale velvære. Særligt rummenes fleksibilitet er vigtigt for eleverne. De foretrækker bl.a. rum, der formår at integrere teori og praksis og indbyder til vekslen mellem faglige og sociale aktiviteter. Det har også en tydelig indvirkning på elevernes identifikation med deres fag og på opbygningen af fællesskaber omkring deres fagidentitet, hvis lokalerne har tydelige fagmarkører og de fysiske rammer afspejler rigtige erhverv. Undersøgelsen finder desuden, at erhvervsskolerne kan udgøre vigtige mødesteder for forenings- og fritidslivet, hvilket bidrager til synlighed i lokalmiljøet og dermed til tiltrækningen af potentielle elever.  

Motivation  
Siden den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært” fra 2018, der satte fokus på stærke dannelses- og undervisningsmiljøer, er selve erhvervsskolen som sted i stigende grad blevet sat i fokus. Det er derfor relevant at undersøge sammenhængen mellem design, indretning, arkitektur og beliggenhed, og hvordan dette påvirker elevernes oplevelse af erhvervsskolerne som uddannelsessted. Det er undersøgelsens formål at bidrage til arbejdet med at få flere til at søge - og ikke mindst gennemføre - en erhvervsuddannelse ved at styrke elevernes udbytte af deres uddannelse og skoletid gennem ændrede omgivelser eller brugen af dem.   

Metode  
Analysen er baseret på et etnografisk feltarbejde af tre dages varighed på fire forskellige erhvervsskoler i sensommeren og efteråret 2021. Den etnografiske analyse er foretaget gennem observationer, løbende samtaler og gruppesamtaler, hvor information er indsamlet om de fysiske omgivelsers betydning for elevers oplevelse af at gå på en erhvervsskole. Den etnografiske tilgang er valgt for at sætte fokus på elevernes hverdagslige brug af forskellige fysiske omgivelser på erhvervsskolen. 

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92