Uddannelser

1 minuts læsning

9. jun, 2022

Et kønsopdelt uddannelsessystem

Uddannelser 

1 minuts læsning · 9. jun, 2022

Et kønsopdelt uddannelsessystem

Konklusion 

Til trods for, at mænd og kvinder i højere grad end tidligere tager de samme videregående uddannelser, vælger kvinder stadig uddannelser forbundet med lavere løn. Det afspejler sig også i indkomstforskellen mellem kønnene, der fortsat er markant. Samtidig er der stadig fagområder, som er præget af store uligheder i kønsfordelingen.  

Motivation 

Til trods for mange års fremgang ift. ligestillingen mellem kvinder og mænd, når det kommer til uddannelse og beskæftigelse, er der stadig markante uligheder. 

Manglende ligestilling kan udgøre et kvalitetsproblem, når det kommer til uddannelse, ligesom et kønsopdelt arbejdsmarked kan føre til fortsat store lønforskelle i brancher og arbejdsfunktioner, hvor kvinder typisk er beskæftiget, og medvirke til større mangel på arbejdskraft på visse dele af arbejdsmarkedet.  

Metode  

Analysen er baseret på alle danske statsborgere født mellem 1950 og 1994 og bosat i Danmark i 2020. Personernes uddannelse er bestemt som deres højest fuldførte uddannelse i 2020, og analysen inkluderer kun personer med en fuldført videregående uddannelse på opgørelsestidspunktet. Uddannelserne er i analysen grupperet efter fagområde efter DISCED-15, der er Danmarks Statistiks klassifikation af uddannelser. 

Personernes beskæftigelse er bestemt ud fra den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), hvor der bliver taget udgangspunkt i DISCO-koden for at bestemme personernes arbejdsfunktion.  

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92