Uddannelser

1 minuts læsning

28. okt, 2022

Et uddannelseslandskab i forandring

Uddannelser 

1 minuts læsning · 28. okt, 2022

Et uddannelseslandskab i forandring

Konklusion


Optaget på de videregående uddannelser er steget de seneste 20 år - mest markant i perioden 2008-2016 og i særlig grad på professionsbacheloruddannelserne. Det har medført ændringer i studentersammensætningen på uddannelserne. Andelen af studerende med de 25 pct. laveste karakterer fra grundskolen har været støt stigende på både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. De studerendes faglige forudsætninger har betydning, da uddannelser med større andele af studerende med lave gymnasiekarakterer i gennemsnit også har et større frafald, og de studerende har et lavere karaktergennemsnit det første skoleår på de pågældende videregående uddannelser. 
 

Motivation


For de vestlige landes befolkninger går vejen til arbejdsmarkedet i stigende grad gennem uddannelse. Det gælder også i Danmark, hvor andelen, der påbegynder en videregående uddannelse, er steget over tid. De kommende år forventes 60 pct. af en ungdomsårgang at gennemføre en videregående uddannelse. Denne markante forøgelse af antallet af studerende kan ændre sammensætningen af studerende og dermed vilkårene for at drive uddannelse på uddannelsesstederne. Denne analyse ser på, hvilken betydning det ændrede optag har for de videregående uddannelser, når vi ser på frafald, karakterer og beskæftigelse efter endt uddannelse. 
 

Metode


Rapporten er baseret på en desk research, en registeranalyse og interviews med uddannelsesledere på uddannelser med en særligt stor udvikling i optaget af studerende med lave gymnasiekarakterer og fra lavindkomsthjem. Registeranalysen vedrører alene de enkelte års optag og behandler ikke den samlede gruppe af studerende.
 

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57