Uddannelser

1 minuts læsning

20. jun, 2022

Gymnasiet sætter kursen for din videregående uddannelse

Uddannelser 

1 minuts læsning · 20. jun, 2022

Gymnasiet sætter kursen for din videregående uddannelse

Konklusion  

Der er stor overensstemmelse med, hvilket karakterniveau de studerende har i gymnasiet og deres efterfølgende karaktergennemsnit på de videregående uddannelser. Dog er 7 pct. af de studerende, hvis karaktergennemsnit var under 4 i gymnasiet, deciderede højdespringere og opnår et karaktergennemsnit på deres videregående uddannelse, der er blandt de 25 pct. højeste.  

Motivation  

Gymnasiekarakterer har væsentlig betydning for studielivet på de videregående uddannelser. Det er dog ikke tidligere belyst, hvordan de gymnasiale karakterer påvirker de studerendes karakterniveau på de videregående uddannelser. Altså om gymnasiekarakterer er en god indikator for, hvorvidt de studerende kan løfte de faglige krav på en videregående uddannelse. 

Metode   

Notatet er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Her finder vi oplysninger om de studerendes karakteristika, baggrund og deres karakterer på gymnasiet. Desuden anvender vi data for de studerendes karakterer på de videregående uddannelser. Vi har oplysninger for hver enkelt fag, som de studerende er gået til eksamen i fra perioden 2007-2015 på de videregående uddannelser. De informationer er indsamlet og videregivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Kontakt for mere information

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90