Uddannelser

1 minuts læsning

1. dec, 2022

Hvad har betydning for potentielle sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgiveres uddannelsesvalg?

Uddannelser 

1 minuts læsning · 1. dec, 2022

Hvad har betydning for potentielle sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgiveres uddannelsesvalg?

Konklusion 


Høj løn, faglig interesse for uddannelsen og uddannelsesbyens størrelse er det, som betyder mest, når gymnasieelever, der overvejer at uddanne sig til sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere, bliver stillet overfor en hypotetisk valgsituation ift. videregående uddannelse. Dermed adskiller denne gruppe gymnasieelever sig ikke fra de øvrige elever.
 

Motivation 


Når det er vanskeligt at besætte ledige stillinger inden for sygeplejerske-, lærer-, pædagog-og socialrådgiverfagene, og optaget på uddannelserne samtidig falder, er det relevant at undersøge, hvad der driver studievalget for dem, som overvejer at læse netop disse uddannelser. Derfor undersøger denne analyse, om der er bestemte faktorer, som har betydning for studievalget for de gymnasieelever, der overvejer at læse en af de fire store professionsbacheloruddannelser.
 

Metode 


Knap 3.400 respondenter, som udgøres af elever på studieforberedende gymnasiale uddannelser på andet eller tredje år, bliver i et surveyeksperiment stillet overfor fiktive, men realistiske uddannelsesvalg. Vi har opdelt gymnasieeleverne efter, hvorvidt de har udtrykt interesse for en eller flere af de fire store professionsbacheloruddannelser eller ej.
Herefter undersøger vi, om der er forskel på, hvad de to grupper vægter højest ifm. valg af uddannelse. 

Kontakt for mere information