Uddannelser

7 minutters læsning

14. sep, 2020

Hver tredje virksomhed har stadig akademikere ansat efter den første

Uddannelser 

7 minutters læsning · 14. sep, 2020

Hver tredje virksomhed har stadig akademikere ansat efter den første

Konklusion

Halvdelen af virksomhedslederne husker ikke, at de har ansat deres første akademiker i perioden 2015-19. Notatet peger på, at de i mindre grad har ansat dem til akademisk arbejde. Blandt den halvdel, der husker den første akademiker, fortsætter størstedelen som en akademisk arbejdsplads. Det svarer til hver tredje af alle virksomheder i undersøgelsen. Her går de målrettet efter akademisk arbejdskraft.

Motivation

Der bliver flere og flere med en lang videregående uddannelse i Danmark. Det understreger behovet for, at akademikere i højere grad søger nye veje til beskæftigelse. Det gælder særligt SMVerne, hvor mange ikke har akademiske medarbejdere. Notatet ser på virksomheder med under 50 medarbejdere, der ansætter deres første akademiker. Formålet er at blive klogere på virksomhedens udvikling. 

Metode

Notatet bygger på register-, survey- og interviewdata. Der er indsamlet spørgeskemabesvarelser blandt en population på 2.378 med 945 besvarelser blandt virksomhedsledere. Registerdata fra DST til løn og uddannelsesbaggrund på mere end 5.000 kollegaer til den første akademiker. Ligesom der er gennemført interviews med 17 virksomhedsledere fordelt på virksomhedsstørrelse og branche.

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57