Uddannelser

1 minuts læsning

28. apr, 2022

Hvilke studiesøgende viser interesse for lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiver­uddannelserne?

Uddannelser 

1 minuts læsning · 28. apr, 2022

Hvilke studiesøgende viser interesse for lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiver­uddannelserne?

Konklusion 

Cirka 1.700 kvalificerede ansøgere til lærer-, pædagog-, sygeplejerske og socialrådgiveruddannelserne fik afslag på alle deres ansøgninger til uddannelserne i 2020. Det er især i de fire store uddannelsesbyer, at mange kvalificerede ansøgere får afslag på den uddannelse, de helst vil studere på. Derudover kan vi se, at der er ca. 2.700 studerende på andre videregående uddannelser i 2020, der i kraft af deres søgemønstre har udvist en interesse i de fire store velfærdsuddannelser. Det svarer til et potentielt meroptag på 17 pct. Blandt dem, der søger pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne, men kommer ind på en anden, højere prioritet, bliver flest optaget på andre professionsbacheloruddannelser. Blandt ansøgere til lærer- og socialrådgiveruddannelserne bliver flest optaget på universitetsbachelorer. 

Motivation 

Det er vanskeligt at rekruttere pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere, og søgningen til uddannelserne har været faldende de seneste år. Derudover peger nogle fremskrivninger på, at der kan blive endnu større mangel på arbejdskraft fra de fire store velfærdsuddannelser i fremtiden. Men hvor skal de studerende komme fra? Med denne analyse ønsker DEA at undersøge gruppen af interesserede ansøgere til de fire store velfærdsuddannelser. Vi ser bl.a. på, hvor mange studiesøgende der har vist interesse i uddannelserne, men optages på andre? Hvor ender de afviste ansøgere til uddannelserne? Og hvilke uddannelser har de studerende tidligere været optaget på. 

Metode 

På baggrund af tal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og Danmarks Statistik ser analysen på søgemønstre blandt mere end 90.000 ansøgere til en videregående uddannelse i 2019 og 2020. 

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57

Josefine Kjær

jk@dea.nu

+45 28 68 14 95

Lukas Hidan (på barsel)

lh@dea.nu

+45 30 49 78 28