Tidlig Indsats

6 minutters læsning

12. mar, 2020

Hvilke voksne skal løfte kvaliteten i dag­institutionerne?

Tidlig Indsats 

6 minutters læsning · 12. mar, 2020

Hvilke voksne skal løfte kvaliteten i dag­institutionerne?

Konklusion

Halvdelen af det pædagogiske personale i daginstitutioner har ikke en pædagoguddannelse. Af dem har de færreste en pædagogisk assistentuddannelse, og 40 pct. har grundskolen som højeste uddannelse. Samtidig arbejder en faldende andel af de pædagoguddannede i dagtilbud. Det skyldes både at færre nyuddannede pædagoger arbejder i dagtilbud og at en høj andel af de erfarne pædagoger forlader området.

Motivation

Minimumsnormeringer handler som udgangspunkt om, hvor mange børn der skal være per voksen i landets daginstitutioner. Når minimumsnormeringer skal realiseres, bliver spørgsmålet om hvem de voksne skal være aktuelt. To notater skal give et indblik i personalefordelingen i landets daginstitutioner, hvad der karakteriserer det pædagogiske personale og hvor mange pædagoger der er potentielt er til rådighed.

Metode

Undersøgelsen består af to notater, som begge er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Det ene fokuserer på pædagogers beskæftigelse og følger årgangene dimitteret mellem 1996 og 2016. Det andet fokuserer på karakteristika for de pædagogiske medhjælpere og pædagogiske assistenter, såsom uddannelsesniveau, ansættelseslængde, alder og køn over de seneste 10 år.

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26