Uddannelser

1 minuts læsning

14. dec, 2021

Iværksætteri på erhvervs­uddannelserne

Uddannelser 

1 minuts læsning · 14. dec, 2021

Iværksætteri på erhvervs­uddannelserne

Konklusion

Næsten en tredjedel af nye iværksættere er faglærte og deres virksomheder har en relativt høj overlevelsesgrad sammenlignet med iværksættere med en anden uddannelsesbaggrund. Men der er en forskellig tilgang til at undervise i iværksætteri på de forskellige erhvervsuddannelser. 

Motivation

Der er stor politisk interesse for at rekruttere til erhvervsuddannelserne, og en stor andel af faglærte starter deres egen virksomhed. Derfor er det nødvendigt at vide mere om hvordan erhvervsuddannelserne forbereder faglærte til en karriere som iværksætter. Det er formålet med dette projekt, ”Iværksætteri på erhvervsuddannelserne”, som er gennemført i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab og Tænketanken DEA, med støtte fra Industriens Fond.

Metode

Undersøgelsen bygger på fire typer data. For det første bruger den tal fra Danmarks Statistiks iværksætterdatabase, som indeholder oplysninger om næsten 120.000 nye faglærte virksomheder og deres ejere. For det andet bruger den en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 2.500 undervisere på erhvervsuddannelserne. For det tredje bruger den interviews med undervisere og faglærte iværksættere. Og for det fjerde bruger den eksisterende viden om iværksætteri på erhvervsuddannelserne i Danmark og en række udvalgte europæiske lande.  

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30