Uddannelser

2 minutters læsning

8. mar, 2022

Kvalitet i erhvervsuddannelserne

Uddannelser 

2 minutters læsning · 8. mar, 2022

Kvalitet i erhvervsuddannelserne

Indhold

Dette projekt kvalificerer grundlaget for fokus på kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Projektet har haft fokus på at systematisere den eksisterende viden om kvalitet i erhvervsuddannelserne, udarbejde en fælles kvalitetsmodel for erhvervsuddannelser, inddrage data om elevernes trivsel og koble til søgning til erhvervsuddannelserne og fremme gode eksempler på bedste praksis i forhold til erhvervsuddannelser af høj kvalitet.  

Projektet består af følgende udgivelser:  

  • Opsamling: Kvalitet i erhvervsuddannelserne   
  • Kvalitet i erhvervsuddannelserne: Kvalitetsmodel  
  • Kvalitet i erhvervsuddannelserne: Indsigter fra trivselsmålingerne   
  • Kvalitet i erhvervsuddannelserne: Indsigter fra skolerne   

Projektet er gennemført af Tænketanken DEA med medfinansiering fra Grundejernes Investeringsfond. 

Motivation 

Til trods for adskillige reformer og massive indsatser for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, er det kun ca. 20 pct., der begynder på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. De unges tilslutning til erhvervsuddannelserne har ligget på nogenlunde samme niveau de seneste 10 år. Dermed er vi stadig langt fra at opfylde de politiske målsætninger om, at mindst 30 pct skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2025.  

I stedet for kun at vende blikke mod de unge, deres forældre, UU-vejledningen og grundskolen, er det på tide også at kigge på erhvervsuddannelserne selv. Hvis udfordringen med manglen på faglærte skal løses, er det vigtigt, at vi har erhvervsuddannelser, der både formår at tiltrække og fastholde flere og dygtige unge, og kan tilbyde dem en erhvervsuddannelse af høj kvalitet. Men hvad er det egentlig der skaber kvalitet i erhvervsuddannelserne? Det er dét spørgsmål projektet har til formål at besvare.  

Metode  

Kvalitetsmodellen er udarbejdet på baggrund af en litteraturkortlægning, der identificerede central viden om kvalitet i erhvervsuddannelserne, ti kvalitative interviews med aktører på erhvervsuddannelsesområdet, en workshop med forskere om at udvikle en kvalitetsmodel samt en workshop med interessenter og aktører på området om kvalificering og justering af kvalitetsmodellen.  

Indsigter fra skolerne er udarbejdet som caseanalyser. Skolerne er udvalgt på baggrund af deres resultater i de nationale elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne. Caseanalyserne er udarbejdet på baggrund af interviews med ledere og undervisere samt besøg på skolerne.  

Indsigter fra trivselsmålingerne er udarbejdet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik koblet med trivselsdata fra Styrelsen for It og Læring (STIL).  

Kontakt for mere information