Uddannelser

1 minuts læsning

4. feb, 2016

Kvindernes uddannelsessystem og mændenes arbejdsmarked

Uddannelser 

1 minuts læsning · 4. feb, 2016

Kvindernes uddannelsessystem og mændenes arbejdsmarked

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

I uddannelsessystemet udkonkurreres drengene af pigerne, som i gennemsnit ligger en halv karakter over drengene, når den gymnasiale uddannelse afsluttes. På arbejdsmarkedet er det dog den omvendte verden. Her er det mændene, der udkonkurrerer kvinderne ved at have en højere gen-nemsnitsløn på trods af samme uddannelsesniveau. 

Dette notat sætter fokus, om der er kønnede valg i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Vi ser også på, hvordan drenge og piger klarer sig gennem uddannelsessystemet, og hvordan de omsætter deres uddannelse, når de skal ud på arbejdsmarkedet.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92