Uddannelser

1 minuts læsning

20. sep, 2020

Man kan ikke google det, man ikke ved

Uddannelser 

1 minuts læsning · 20. sep, 2020

Man kan ikke google det, man ikke ved

Hent og bliv klogere

Konklusion

Undersøgelsen fandt, at det var svært at rekruttere deltagere til kurset ”Digital forandringsagent”, særligt fra mindre virksomheder, men at kursisterne i flere tilfælde var ”seriekursister” og meget motiverede. Kursisterne var gennemsnitligt 50+, og oplevede deres alder som en barriere ift. at se sig selv som en digital forandringsagent. Samtidig oplevede op mod halvdelen, at det var svært at dele deres nye viden med kolleger og ledelse.

Motivation

Efteruddannelse og opkvalificering er centralt, særligt i lyset af den hurtige digitalisering som blandt andre HK’s medlemmer oplever i deres arbejde. Undersøgelsen følger flere hold af kursister på kurset ”Digital Forandringsagent”, udbudt i samarbejde mellem Google og HK – kurset har fokus på at bruge (Googles) digitale redskaber til web. Undersøgelsen blev finansieret af den  britiske Innovationsfond NESTA.

Metode

Der blev foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt kursusdeltagerne før kursets start, umiddelbart efter kursets afslutning og tre måneder senere. Sideløbende blev der gennemført feltstudier på selve kurset, bestående af både observationsstudier og etnografiske interviews.

Kontakt for mere information