Tidlig Indsats

7. dec, 2023

Manglen på pædagoger i dagtilbud

Tidlig Indsats 

· 7. dec, 2023

Manglen på pædagoger i dagtilbud

Konklusion 

Antallet af pædagoger i dagtilbud har været fladt siden 2008, på trods af, at der er flere pædagoger i arbejdsstyrken. Det skyldes ikke pædagogers tendens til at forlade dagtilbud: De forlader ikke dagtilbud mere i dag end de gjorde før i tiden. Til gengæld vælger flere af de nyuddannede pædagoger dagtilbud fra. Samtidig har dagtilbudsområdet svært ved at tiltrække pædagoger fra fx skole- og specialområdet. 

Motivation 

Aftalen om minimumsnormeringerne fra 2020 handlede om at sikre nok pædagogisk personale pr. barn i landets daginstitutioner uden at uddannelsessammensætningen i dagtilbud forringes. Pædagogandelen i dagtilbud er dog faldet i de seneste år. Det kan have konsekvenser for kvaliteten i dagtilbuddene. Denne analyse undersøger derfor hvornår i deres karriere pædagoger vælger – og fravælger – dagtilbud.  

Metode

Undersøgelsen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Den fokuserer på pædagogers beskæftigelse, og følger årgangene dimitteret mellem 1996 og 2020.  

Kontakt for mere information

Katja Helena Jensen

khj@dea.nu

+45 26 52 81 95