Tidlig Indsats

12. okt, 2023

Normeringers betydning for det pædagogiske personales sygefravær

Tidlig Indsats 

· 12. okt, 2023

Normeringers betydning for det pædagogiske personales sygefravær

Konklusioner 


Dårligere normering medfører højere sygefravær og effekten findes både for pædagogiske personale i børnehaver, integrerede institutioner og vuggestuer. Der er et højere sygefravær i kommunale daginstitutioner, men effekten af dårlige normeringer er stærkere i selvejende. Derudover, finder vi også, at pædagoger, som arbejder sammen med mange pædagogmedhjælpere med grundskole som højeste uddannelse, har højere sygefravær, og at sygefraværet er højere i de daginstitutioner, hvor børnene kommer fra en svagere socioøkonomisk baggrund. Pædagogers sygefravær påvirkes desuden forskelligt, alt efter om det er de øvrige pædagogkollegaer, der er syge, eller det er de andre kollegaer. Når sygefraværet stiger blandt de øvrige pædagoger, falder pædagogernes sygefravær, hvorimod det stiger, hvis det øvrige personales sygefravær stiger. Faldet i sygefravær ved pædagogkollegaers sygefravær er størst, når der er en god normering.
 

Motivation 


Daginstitutioner er den branche, der har det næsthøjeste sygefravær i landet, ligesom pædagoger har det næsthøjeste sygefravær. Det må forventes, at den pædagogiske kvalitet, børnene oplever i daginstitutionerne, er lavere, hvis det faste personale er mere syge, ligesom det er en betydelig post i daginstitutionernes budgetter at skulle betale vikartimer. Der har været en betydelig debat af, hvor meget normeringer påvirker den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. I denne analyse træder vi et skridt tilbage og ser på, hvordan normeringerne påvirker det pædagogiske personale.
 

Metode 


Analysen bygger på et datasæt, som DEA har fået konstrueret hos Danmarks Statistik. For årene 2008-2014 er daginstitutionsregistrene koblet sammen med arbejdsmarkedsregistrene ved hjælp af adressematch. Matchet dækker 76 pct. af alle daginstitutioner. Langt de fleste private institutioner er ikke med i adressematchet, og analysen omfatter således kun få private institutioner. Kommunale og selvejende institutioner er begge godt repræsenterede. 
 

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26