Tidlig Indsats

1 minuts læsning

27. apr, 2022

Pædagoger i dagtilbud oplever stort udbytte af formel efteruddannelse

Tidlig Indsats 

1 minuts læsning · 27. apr, 2022

Pædagoger i dagtilbud oplever stort udbytte af formel efteruddannelse

Konklusioner

Pædagoger i dagtilbud oplever et stort udbytte af formel efteruddannelse. Over 90 pct. af de adspurgte pædagoger oplever, at deres efteruddannelse har medført, at de har fået flere redskaber til at finde løsninger på arbejdsrelaterede problemer, og at de træffer beslutninger ud fra en større faglighed. Resultaterne i notatet tegner generelt et billede af, at pædagoger i dagtilbud har mere positive oplevelser af efteruddannelse end øvrige kursister – herunder lærere og sygeplejersker.

Motivation

Formel efteruddannelse kan være en af vejene til at understøtte, at der er de rette kompetencer til stede i dagtilbuddene til at følge med ny viden og nye krav på området. Samtidig kan det være en del af svaret på, hvordan flere pædagoger kan rekrutteres og fastholdes. Det er derfor relevant at få indsigt i, hvordan efteruddannelse opleves af pædagogerne, for at kunne gøre efteruddannelsen så menings- og virkningsfuld som muligt.

Metode

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema udsendt til et repræsentativt udsnit kursister på videregående efteruddannelser. Her har vi spurgt ind til deres oplevelse af, hvordan efteruddannelsen igangsættes, gennemføres og anvendes. I notatet ses særskilt på besvarelserne fra pædagoger, som arbejder i dagtilbud, sammenholdt med besvarelser fra øvrige kursister.

Kontakt for mere information

Lise Bendix Lanng

lbl@dea.nu

+45 25 65 94 31

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90