Uddannelser

10 minutters læsning

13. aug, 2021

Ressourcestærke unge modtager mest SU

Uddannelser 

10 minutters læsning · 13. aug, 2021

Ressourcestærke unge modtager mest SU

Hent og bliv klogere

Konklusion

Unge, der er opvokset med forældre med relativt høje indkomster, er også de unge, der modtager mest i SU fra det år, hvor de fylder 18 og frem til deres 30. leveår. Unge opvokset i topindkomstgruppen født i 1988 fik udbetalt ca. 14 pct. af SUen udbetalt til denne årgang, mens unge opvokset i lavindkomstgruppen modtog ca. 9 pct. af det samlede beløb.  

Motivation

Givet at optaget på de videregående uddannelser i de seneste 10-15 år er steget markant, er udgifterne til SU noget nær fordoblet på 20 år. Den danske universelle SU-model sikrer på den ene side, at alle de unge, der ønsker at påbegynde en SU-berettiget uddannelse, kan modtage SU. Omvendt bruger vi også relativt mange penge på at udbetale uddannelsesstøtte til ressourcestærke unge, der nok for de flestes tilfælde ville have læst den pågældende uddannelse alligevel.

Metode

Datagrundlaget for analysen er alle personer, der er født i henholdsvis 1973, 1978, 1983 og 1988 og boede i Danmark, da de var 18 år. Derudover inkluderer analysen disse personers forældre. Omdrejningspunktet er forbruget af SU og SU-lån for disse årgange fra deres 18.-30. år. De unge er desuden opdelt efter deres forældres indkomst, da de unge selv var omkring 18 år.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92