Uddannelser

5 minutters læsning

29. jan, 2021

Sociale kompetencer giver ufaglærte flere jobmuligheder

Uddannelser 

5 minutters læsning · 29. jan, 2021

Sociale kompetencer giver ufaglærte flere jobmuligheder

Konklusion

Høje sociale kompetencer øger jobmulighederne og lønnen for ufaglærte. Flere ufaglærte har dog et job, der kræver ingen eller tekniske kompetencer, hvilket ser ud til at begrænse deres videre jobmuligheder. Det formelle VEU-system bliver især brugt til de ufaglærte, der skifter til jobs, der kræver tekniske kompetencer og i mindre grad til jobs, der kræver sociale og basale kompetencer.

Motivation

Stigende arbejdsløshed som følge af coronakrisen og det, at hver anden ufaglært er beskæftiget i et teknologiudsat job, gør, at opkvalificering kan blive nøglen til, at den enkelte undgår arbejdsløshed, eller samfundet undgår mangel på arbejdskraft. Formålet med analysen er derfor at undersøge, hvilke kompetencer det kræver at bestride et ufaglært job i dag sammenlignet med tidligere, og hvilke muligheder forskellige kompetencer åbner for på fremtidens arbejdsmarked.

Metode

På baggrund af tal fra Danmarks Statistik og det amerikanske O*NET tager notatet udgangspunkt i ca. 400.000 beskæftigede ufaglærte over 25 år. Notatet undersøger, hvilke kompetencer det kræver for at være ufaglært på arbejdsmarkedet i 2016 sammenlignet med fem år forinden. De ufaglærte jobs fordeler sig på 800 forskellige jobfunktioner, der hver har tilknyttet et indeks, der beskriver behovet for 35 forskellige kompetencer for at bestride et givent job. Derudover er der lavet fire cases.

Kontakt for mere information