Uddannelser

1 minuts læsning

9. mar, 2023

Studenter uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Uddannelser 

1 minuts læsning · 9. mar, 2023

Studenter uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Konklusion 


I Danmark er der et stort økonomisk potentiale i at sikre, at flere med studentereksamen tager en erhvervskompetencegivende uddannelse. Blandt 30-årige, der har en studentereksamen, er det hver sjette, der ikke har taget en videre uddannelse efter gymnasiet (16 pct.). Tre ud af fire fra gruppen har været påbegyndt en uddannelse, mens en tredjedel er i gang med en uddannelse som 30-årige. De fleste af studenterne uden erhvervskompetencegivende uddannelse er i beskæftigelse og har en fin indkomst - som dog er betydeligt lavere end blandt dem, der har taget mere uddannelse. Gruppen står forventeligt svagere stillet i nedgangstider, hvorfor andelen i beskæftigelse må forventes at falde under en recession.  

Motivation 


Der er fra tid til anden stort fokus på de unge, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Danmarks Statistik udgav i 2021 en grundig kortlægning af denne gruppe1. For en stor del af denne gruppe, er det ikke den manglende uddannelse, der er det største problem. Derfor vælger vi at zoome ind på dem, der har opnået en studentereksamen. Det sker under antagelsen af, at de ved at gennemføre en gymnasial uddannelse til en vis grad har bevist, at de er i stand til at gennemføre en uddannelse.   

Vi vil gerne undersøge, hvad der adskiller denne gruppe fra dem, der gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Metode 


I 2019 er der 5.300 30-årige, der har en studentereksamen, men ikke efterfølgende har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det svarer til 16 pct. af de 30-årige, som har en studentereksamen - og det er omtrent samme billede for alle årene i perioden 2012-2019. Denne grupper dykker vi dybere ned i ved at undersøge både deres baggrundskarakteristika og deres nuværende status på arbejdsmarkedet.  

Kontakt for mere information