Uddannelser

7 minutters læsning

2. sep, 2021

Udbytte af videregående voksen- og efteruddannelse

Uddannelser 

7 minutters læsning · 2. sep, 2021

Udbytte af videregående voksen- og efteruddannelse

Konklusion

Stort set alle kursister oplever, at deres deltagelse i videregående efteruddannelse har medført et rimeligt eller stort læringsudbytte. Den enkelte kursists forudsætninger for transfer før, under og efter efteruddannelsen har særligt betydning for, om de vurdererer af have opnået et stort eller mindre udbytte af efteruddannelsen. 54 pct. af kursisterne svarer, at de grundet deres efteruddannelse efterfølgende har fået nye arbejdsopgaver eller et helt nyt job.

Motivation

Flere forhold peger på, at løn- og beskæftigelseseffekter ved deltagelse i videregående uddannelse ikke belyser de enkelte kursisters fulde udbytte af læringsaktiviteten. Derudover er de ikke-økonomiske udbytter af efteruddannelserne hidtil kun belyst fragmenteret i enkelte studier, mens vi ved lidt om, hvad der driver udbytterne. Denne analyse bidrager med ny viden om udbytterne af akademi-, diplom- og masteruddannelser samt enkeltfag på universiteterne.

Metode

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister på videregående efteruddannelser. Kursisterne er identificeret på baggrund af kursistregisteret i Danmarks Statistiks registerdata, hvor de står registreret med mindst ét færdiggjort modul på akademi-, diplom- og masteruddannelserne, eller enkeltfag på universiteterne mellem 2017 og 2019.

Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelses- og forskningsstyrelsen og med medfinansiering af HK, Teknisk Landsforbund og PROSA.

Kontakt for mere information

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57