Uddannelser

1 minuts læsning

28. jun, 2022

Uddannelsesvalg på STEM- og IT-området

Uddannelser 

1 minuts læsning · 28. jun, 2022

Uddannelsesvalg på STEM- og IT-området

Konklusion

Analysen finder, at dimittendledigheden især er lav blandt mange it-uddannelser og øvrige STEM-uddannelser sammenlignet med it-uddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskab. Derudover er der ledige pladser på et flertal af udbuddene inden for It-uddannelser og øvrige STEM-uddannelser, mens der på flertallet af udbuddene indenfor kombinationsuddannelser med it er flere ansøgere end studiepladser. Blandt de kvalificerede afviste ansøgere på alle tre uddannelsesområder er det knap halvdelen, der ikke bliver optaget på en videregående uddannelse i samme ansøgningsrunde. 

Motivation

Der er mangel på medarbejdere med kompetencer inden for en lang række uddannelser på STEM-området Derfor er der brug for viden om, hvor der er interesserede ansøgere til netop uddannelserne på STEM-området,som kan understøtte efterspørgslen efter STEM-kompetencer på det danske arbejdsmarked. 

Metode

Analysen tager udgangspunkt i tal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT), der indeholder godt 260.000 ansøgninger til en videregående uddannelse fordelt på ca. 95.000 ansøgere i 2020. Ansøgernes baggrundskarakteristika er koblet på via registre fra Danmarks Statistik. Endelig er den registerbaseret arbejdsstyrke brugt til at beregne forventet og faktisk dimittendledighed for dimittender i perioden 2014-18. 

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57