Uddannelser

9 minutters læsning

26. okt, 2020

Unge er hurtigere igennem uddannelses­systemet

Uddannelser 

9 minutters læsning · 26. okt, 2020

Unge er hurtigere igennem uddannelses­systemet

Konklusion

Gennemsnitsalderen for dimittender er faldet med ca. et år på de korte og mellemlange videregående uddannelser over de seneste 15 år. På de lange videregående uddannelser er de unge knap to år yngre, når de er færdige, hvilket giver en samfundsøkonomisk gevinst på 9-10 mia. kr. årligt. Den faldende dimittendalder skyldes både færre sabbatår, men også at de unge fuldfører hurtigere end tidligere.

Motivation

Med stadig flere unge, som tager en videregående uddannelse, bliver det samfundsøkonomisk relevant at få de studerende hurtigere gennem studierne, da det forøger deres livstidsindkomst og dermed også deres samlede skattebetalinger. Notatet undersøger udviklingen i dimittendalder over de seneste 15 år, hvor politikerne på Christiansborg har vedtaget en lang række reformer af uddannelsessystemet, som fx fremdriftsreform, hurtigstartsbonus mv.

Metode

Analysen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra det komprimerede elevregister (KOTRE) ved Danmarks Statistik, der indeholder information om alle påbegyndte og afsluttede uddannelser. Hovedfokus i analysen er på de personer, der gennemførte eller påbegyndte en videregående uddannelse i 2003-18.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92