ÅRSSKRIFT

5 minutters læsning

1. mar, 2018

Årsskrift 2017

ÅRSSKRIFT

5 minutters læsning

1. mar, 2018

Årsskrift 2017

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

I 2017 satte vi atter spørgsmålstegn ved det bestående og lancerede en række analyser og indspil til den danske uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik.

2017 var et år, hvor vi fik et nyt boardmedlem, som sammen med de øvrige boardmedlemmer skal bidrage til, at vi også fremad leverer væsentlige bidrag til udviklingen af det danske samfund på baggrund af grundige og dybdefaglige analyser.

Vi tog i 2017 hul på et nyt tema for Tænketanken DEA. Sammen med Egmont Fonden startede vi Småbørnsalliancen, som bestod af omkring 30 engagerede og handlekraftige aktører på småbørnsområdet. Motivationen for at kaste sig over tidlig indsats er hypoteser om, at den tidlige indsats i vuggestuer og børnehaver dels kan mindske den ulighed i læring og livsduelighed, som vi kan konstatere i dag, dels har betydning for danske unges vej gennem grundskolen og det øvrige uddannelsessystem og videre ud på arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked, hvor der er brug for stærke personlige, sociale og faglige kompetencer. Alliancen er nu afsluttet, og DEAs arbejde med den tidlige indsats vil fremover løbe i flere forskellige spor – herunder i regi af Småbørnsløftet, som er udløberen af Småbørnsalliancen.

I slutningen af året lancerede vi den første større DEA-analyse af tidlig indsats. Her valgte vi at sætte fokus på børns skoleparathed i 0. klasse og forsøgte således at se på tværs af dagtilbuds og skolers syn på, hvad børnene egentlig kan og burde kunne, når de starter i 0. klasse. Vi fandt en række interessante forskelle i de to systemers syn på børn, som er værd at debattere nærmere, såfremt man ønsker et mere homogent syn på, hvad børn bør lære både personligt, socialt og fagligt, hvis de skal få en god skolegang.

På det mere klassiske uddannelsesområde undersøgte vi i 2017, hvad der er godt bestyrelsesarbejde på de danske uddannelsesinstitutioner. Her fandt vi blandt andet, at der fortsat er behov for at sikre mangfoldighed og den rette kompetencedækning i bestyrelserne. Herudover analyserede vi de forberedende tilbuds evne til at få udsatte unge i uddannelse eller job. Projektet, der var støttet af den A.P. Møllerske Støttefond, fandt, at der er behov for en særlig håndholdt indsats over for netop denne gruppe unge.

På forskningsområdet udgav vi i juni en større tilstandsrapport om det danske forskningssystem. Konklusionen var, at forskningssystemet overordnet set har det godt, men vi identificerede også en række kritiske revner i fundamentet, som bør udbedres, hvis vi også i fremtiden vil have excellent forskning. Det handler særligt om at sikre langsigtede og risikovillige investeringer i det offentlige forskningssystem.

På arbejdsmarkedsområdet afdækkede vi bl.a. kvaliteten af ind- og udvandring af højtkvalificeret arbejdskraft i Danmark, danske dimittenders vej ud på arbejdsmarkedet samt hvor mange akademikere, der får job som den første akademiker i private virksomheder, såkaldte ”førstegenerationsakademikere”, og hvordan de klarer sig sammenlignet med andre akademikere. Konklusionen i den første analyse af den vandrende arbejdskraft var, at det typisk er de dygtigste og mest værdiskabende medarbejdere, som krydser landegrænser, og at Danmarks muligheder for at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft ikke ser ud til at have ændret sig gennem de seneste ti år. Konklusionen i den anden rapport var, at ni ud af ti dimittender lander i job, der modsvarer deres kvalifikationer og giver dem løn derefter.

Endelig var konklusionen i den tredje rapport, at der blot er én ud af tyve akademikere, som årligt får job i den private sektor, der ansættes som den første akademiker i private virksomheder, og at ”førstegenerationsakademikere” ofte har sværere ved at slå til og udfolde sig med deres akademiske kompetencer i forhold til andre akademikere.

Ligesom de forrige år afholdt vi også i 2017 en lang række arrangementer, både i DEA og rundt om i landet, herunder naturligvis på årets Folkemøde i Allinge. Årets største arrangement, DEAs Årsdag, gik i 2017 nye veje og satte fokus på de danske uddannelsesstyrker. Baggrunden var, at det danske uddannelsessystem, trods kritik, rummer en række grundlæggende styrker, som nok er skjulte i den politiske debat, men som alligevel er med til at gøre det danske uddannelsessystem til måske et af verdens bedste. Årsdagen var vellykket med masser af debat mellem de mere end 300 deltagere.

Herudover var 2017 året, hvor DEAs adm. direktør blev udpeget til formand for den regeringsnedsatte Ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse, som i juni kom med en række anbefalinger til et nyt og mere overskueligt, tilgængeligt og sammenhængende efteruddannelsessystem. Sammen med den adm. direktørs rolle som formand for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) tog Tænketanken DEA igen i år del i udviklingen af politikforslag med henblik på at fremtidssikre det danske uddannelsessystem.

Endelig var 2017 et år, hvor DEA fik en række nye partnere fra den tidlige indsats og uddannelsesverdenen, fra erhvervslivet og fra den kommunale sektor. Partnerne spiller en vigtig rolle som inspirationskilde til de aktiviteter, som vi sætter i verden hvert år – uanset om der er tale om et nyt analyseprojekt, et anderledes arrangement eller et debatindlæg om et vigtigt politisk emne. Vores partneres engagement er vigtig for os, hvilket Partnerdagen 2017 vidnede om, da vi med 100 deltagende partnere satte fokus på den fagre, nye verden med virtuelle paralleluniverser og intelligente robotter. Vores studieture med partnere og andre interessenter har også fyldt meget i 2017, hvor vi har været i Sverige, Østrig, Slovakiet og Finland for at lære mere om erhvervsuddannelse, iværksætteri og tidlig indsats.

DEAs arbejde spændte således bredt i 2017. I dette årsskrift får du essensen af den viden, vi har arbejdet på i det forgangne år, lettilgængelig og i overbliksform. Overblikket er kronologisk opdelt og tematiseret efter vores fokusområder tidlig indsats, uddannelse, forskning og innovation samt arbejdsmarked.

Bag overblikket findes grundige analyser og spændende arrangementer, der alle er beskrevet mere indgående og ligger tilgængelige på vores hjemmeside, og som vores medarbejdere altid gerne vil fortælle mere om.

Hent og bliv klogere

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Verden er ikke så sort/hvid