DEBAT

2 minutters læsning

10. maj, 2021

Danmark bør investere mere i uddannelse

DEBAT

2 minutters læsning

10. maj, 2021

Danmark bør investere mere i uddannelse

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Danmark bruger mange offentlige midler på uddannelse ift. BNP. Til gengæld er vi også et af de lande, der bruger færrest private midler på uddannelse.

Debatindlægget blev bragt i Berlingske den 10. maj 2021

Mads Lundby påpeger i Berlingske 5. maj, at Danmark er på tredjepladsen blandt OECD-lande i forhold til, hvor mange offentlige midler der anvendes på uddannelse. Derfor bør midler fra en eventuel fremtidig SU-reform ifølge Lundby ikke gå til uddannelsessystemet, men til skattelettelser.

Danmark bruger mange offentlige midler på uddannelse ift. BNP. Til gengæld er vi også et af de lande, der bruger færrest private midler på uddannelse. Og eftersom summen af de private og de offentlige midler er grundlaget for de uddannelsesaktiviteter, der kan gennemføres, er det vigtigt at indregne både offentlige og private midler set fra et uddannelsesperspektiv. Samtidig er det afgørende at holde sig det lidt tekniske spørgsmål om forskning for øje – her har Danmark et højt niveau, men disse midler kommer kun indirekte uddannelserne til gode.

Hvis både offentlige og private midler til uddannelse (men ikke forskning) medtages, dumper Danmark helt ned på en plads som nr. 14 blandt OECD-landene. Hertil kommer, at Danmark har valgt at bruge en stor andel af vores samlede investering i uddannelse på grundskolen. Det betyder, at Danmark på det videregående uddannelsesområde anvender færre midler ift. BNP end både OECD- og EU-gennemsnittet.

Faktisk kommer Danmark ind på en 25.-plads blandt OECD-landene. Ses der på midler brugt pr. studerende, er situationen endnu mere markant – for ikke bare ligger Danmark under EU- og OECD-gennemsnittet, men også under samtlige lande, vi normalt sammenligner os med.

Det er ikke et mål i sig selv at bruge mange penge på uddannelse. Høj kvalitet for få midler er at foretrække. I Tænketanken DEA offentliggjorde vi tidligere på året en række internationale kvalitetsindikatorer for de videregående uddannelser.

På trods af at de danske resultater ligger over, hvad det lave investeringsniveau vil tilsige, tyder resultaterne ikke på, at Danmark har en stærk international placering, hvad angår kvaliteten af de videregående uddannelser.

Danmark skal leve af dygtige, kloge hænder og hoveder. Vi har både brug for dygtige lærere og ingeniører. Og vi har brug for, at vi er mindst lige så dygtige som vores konkurrenter i udlandet. Uanset hvordan man vender og drejer det, så lever vi i en globaliseret verden – og vi hverken kan eller vil konkurrere på lønnen, derfor må vi konkurrere på viden og evnen til at sætte den i spil. Derfor skal vi investere i uddannelse. Det er fundamentet for fremtiden

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Verden er ikke så sort/hvid