ANALYSE

2 minutters læsning

24. feb, 2020

Unge vælger erhvervsskolerne fra, hvis gymnasiet ligger tættere på

ANALYSE

2 minutters læsning

24. feb, 2020

Unge vælger erhvervsskolerne fra, hvis gymnasiet ligger tættere på

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

3022 6792

Godt 60.000 unge skal inden på onsdag vælge, om de skal gymnasie- eller erhvervsuddannelsesvejen. Det valg afhænger også af, om der er størst afstand til nærmeste gymnasium eller erhvervsskole.

Det er blevet tid til, at de unge skal vælge ungdomsuddannelse. Går det som tidligere år, så vil langt de fleste unge foretrække gymnasievejen, herunder især stx. I dag er det kun omkring 20 procent af de unge, som søger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Der er altså langt op til den politiske målsætning om, at mindst 25 procent i år og 30 procent i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. At så mange unge vælger at gå den gymnasiale vej, har ikke blot betydning for dem selv.

Det har betydning for ungdomsuddannelserne, for de videregående uddannelser og for samfundet som sådan. Set fra et samfundsperspektiv er det derfor relevant at blive klogere på, hvorfor de unge fravælger erhvervsuddannelserne. Ifølge flere undersøgelser henviser de unge bl.a. til, at gymnasiet er et mere sikkert valg og 

En nylig undersøgelse fra Tænketanken DEA bidrager med endnu et interessant bud på, hvorfor de unge vælger, som de gør. Nemlig at færre unge vælger en erhvervsuddannelse, hvis deres nærmeste uddannelsesmulighed er et gymnasium.

Konkret viser tallene, at af de unge, der bor tættest på en erhvervsuddannelsesinstitution, vælger omkring hver tredje en erhvervsuddannelse, mens 45 pct. vælger en stx. Af de unge, der bor tættest på en stx-institution, vælger 63 pct. en stx som deres første ungdomsuddannelse, mens kun 15 pct. vælger en erhvervsuddannelse. Tendensen gælder også, hvis vi tager højde for elevernes baggrund.

Man kan godt forstå de unge, når de vælger gymnasiet på grund af mindre transporttid. Men set i et samfundsperspektiv er det væsentligt at være opmærksom på, hvordan ungdomsuddannelser er placeret rundtom i landet. Ikke mindst med udsigt til den ungetørke, som vil presse en lang række ungdomsuddannelsesinstitutioner de næste ti år.

Når vi skal se på fremtidens ungdomsuddannelseslandskab, er det derfor vigtigt at se på udbud af ungdomsuddannelse i et helhedsperspektiv, da længere afstand til en type uddannelse risikerer at få flere til at søge mod alternativer, der ligger tættere på.

Bragt på politiken.dk den 24. februar 2020

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

3022 6792

Verden er ikke så sort/hvid