Tidlig Indsats

5 minutters læsning

16. sep, 2019

Dagtilbudsledernes perspektiv på nyuddannede pædagoger

Tidlig Indsats 

5 minutters læsning · 16. sep, 2019

Dagtilbudsledernes perspektiv på nyuddannede pædagoger

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Konklusion

De nyuddannede pædagoger i dagtilbud, har gode forudsætninger for arbejdet tæt på børnene, vurderer dagtilbudslederne. Dimittenderne vurderes derimod ikke til at være klædt ligeså godt på til opgaver såsom forældresamarbejde og kollegial sparring. Lederne ser blandt andet en mangel på praksiserfaring og har en oplevelse af, at de ikke har nok indflydelse på uddannelsen af deres kommende kollegaer. 

Motivation

Vi har viden, der viser, at jo tidligere vi sætter ind, jo bedre. Det kræver, at de pædagogiske opgaver bliver løst systematisk og kompetent. Derfor undersøger dette notat dagtilbudsledernes perspektiver på de nyuddannede pædagoger i dagtilbud, for at give indsigter i forskelle mellem de vigtige opgaver i hverdagen og de nyuddannedes kompetencer i forhold til at løfte disse opgaver.

Metode

Notatet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af 350 dagtilbudsledere, der inden for det sidste 1,5 år har ansat en nyuddannet pædagog. Herudover er der foretaget kvalitative interviews blandt dagtilbudsledere og nyuddannede pædagoger, samt en workshop med repræsentanter fra dagtilbud, uddannelsesinstitutioner og kommuner. 

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Verden er ikke så sort/hvid