Tidlig Indsats

8 minutters læsning

1. mar, 2018

En stærk videnskultur styrker dagtilbuddene

Tidlig Indsats 

8 minutters læsning · 1. mar, 2018

En stærk videnskultur styrker dagtilbuddene

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Konklusion

Viden når ikke ud i den pædagogiske praksis, og omsætning af viden sker ofte ikke automatisk ved at en pædagog bliver præsenteret for ny viden gennem oplæg eller artikler. Praksisfeltet oplever, at forskning på dagtilbudsområdet er svær at navigere i. Der er brug for oversættere og omsættere, som udvælger forskning og formidler resultater i et ikke-videnskabeligt sprog, for at understøtte vidensomsætning til praksis. 

Motivation 

Der er et stort fokus på at producere, oversætte og formidle ny viden om 0-6-årsområdet. Men der mangler fokus på at omsætte viden, så det kommer i spil blandt børnene. Formålet med rapporten er at belyse udfordringerne i arbejdet med vidensspredning og dermed en vidensinformeret pædagogisk praksis, således at rammerne kan optimeres til gavn for børnenes leg, læring og trivsel. 

Metode

Undersøgelsen baserer sig på desk-research af eksisterende litteratur og interviews i fire kommuner med dagtilbudsledere, konsulenter og områdechefer samt med repræsentanter fra vidensproducerede miljøer. Desuden har der været afholdt en workshop, med det formål at kvalificere og videreudvikle en række anbefalinger, som er udarbejdet på baggrund af en analyse af undersøgelsens empiriske grundlag. 

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Verden er ikke så sort/hvid