Tidlig Indsats

8 minutters læsning

25. mar, 2019

Færre børn starter sent i skole

Tidlig Indsats 

8 minutters læsning · 25. mar, 2019

Færre børn starter sent i skole

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Konklusion

Andelen af børn, der starter sent i skole (børn, der er startet senere end det kalenderår, hvor de fylder seks år), er faldet fra 17 procent i 2007 til syv procent i 2016. Andelen af børn med sen skolestart varierer dog meget fra kommune til kommune. Kommuner med relativt mange børn per ansat i daginstitutionerne, altså lave normeringer, har også typisk relativt få børn med sen skolestart.

Motivation

En række danske studier peger på, at børn med sen skolestart har færre udfordringer med hyperaktivitet og opnår bedre resultater ved blandt andet 9. klasses afgangsprøver. En senere skolestart påvirker også̊ barnets familie positivt i form af fx højere beskæftigelse for moren og mere stabile parforhold. Udskudt skolestart kan altså derved have positive afledte konsekvenser for både barn og voksne.

Metode

Denne analyse baserer på oplysninger fra det komprimerede elevregister (KOTRE) ved Danmarks Statistik, der indeholder information om alle påbegyndte og afsluttede uddannelsesforløb. Populationen består af alle personer, der starter i børnehaveklassen fra 2007 til og med 2016. Der er desuden kun medtaget børn, der var mellem 5 og 7 år ved skolestart. Samlet set ser analysen på 630.000 børn.

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Verden er ikke så sort/hvid