Uddannelser

9 minutters læsning

14. okt, 2019

Faglærtes motivation for deltagelse i efteruddannelse

Uddannelser 

9 minutters læsning · 14. okt, 2019

Faglærtes motivation for deltagelse i efteruddannelse

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Sidse Frich Thygesen

sft@dea.nu

+45 40 81 87 47

Konklusion 

Rapporten peger på 10 faktorer, der påvirker faglærtes motivation til at deltage i efteruddannelse. Motivation svækkes fx af et uklart ansvar for efteruddannelse mellem arbejdsgiver og arbejdstager, et efteruddannelsessystem, der er svært at navigere i, lav uddannelsesselvtillid og en oplevelse af, at efteruddannelsesbehovet opfyldes af kontinuerlig daglig opkvalificering på arbejdspladsen. 

Motivation 

Faglærte og ufaglærte er de mest teknologiudsatte grupper på arbejdsmarkedet – deres jobs bliver i højere grad end andre jobs påvirket af automatisering. Samtidig er det de grupper, der deltager mindst i formel efteruddannelse. Derfor er det centralt at undersøge, hvilke parametre der påvirker faglærtes motivation for efteruddannelse, for på den måde at kunne motivere til livslang læring.

Metode 

De 10 faktorer, der har indflydelse på faglærtes motivation, er identificeret gennem en kortlægning af eksisterende viden om motivation for deltagelse i efteruddannelse, narrative interviews med fire tømrere og fire kontormedarbejdere samt to feltstudier blandt henholdsvis murere og lægesekretærer.

Projektet er gennemført i samarbejde med Det Antropologiske Foretagende.

Dyk ned i detaljen

Kontakt for mere information

Sidse Frich Thygesen

sft@dea.nu

+45 40 81 87 47

Verden er ikke så sort/hvid